نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گزارش حاضر در واقع خلاصه­ ای از عملکرد پروژه طراحی سیستم کامپیوتری نمایش سه بعدی یک منطقه است.
این مجموعه برنامه ­های کامپیوتری، اطلاعات استخراج شده از منحنی­ های میزان را به عنوان ورود گرفته، و خروجی آن تصاویر سه بعدی منطقه از زوایای مختلف می ­باشد.
این پروژه توسط مرکز پژوهش و خوکفایی نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو فاز صورت گرفته است.
در فاز اول پروژه، تنها اطلاعات مربوط به یک کوه و در فاز دوم، اطلاعات مربوط به کلیه پستی بلندی ها و کوه های یک منطقه به وسعت 100 کیلومتر مربع مورد پردازش قرار گرفته­ اند.
مهمترین قابلیت های سیستم عبارت اند از:
- نمایش سه بعدی منطقه از زوایای دلخواه؛
- تابش نور از جهات مختلف به کوه ها و نمایش سایه روشن های حاصل از آن؛
- نمایش عوارض مختلف طبیعی و مصنوعی؛
- شبیه ­سازی تیراندازی توپخانه­ و نمایش منطقه قابل آتش آن.
امکانات فوق می­ تواند در طراحی و نیز تجزیه و تحلیل عملیات نظامی و تعیین زمان انجام عملیات (از نقطه نظر در معرض دید دشمن بودن) بسیار کاربرد داشته باشد.
استفاده از روشی سریع برای حذف سطوح و خطوط پنهان و همچنین مجتمع و فشرده بودن اطلاعات ذخیره شده از مهمترین مزایای این سیستم (از نظر گرافیک کامپیوتری) می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

Application of Three-Dimensional Computer Graphics in Improving Utilization of Maps

نویسنده [English]

  • Gholamhosein Sheikh-al-Eslami

چکیده [English]

The present report is essentially a summary of a three-dimensional-display computer system
design project.
This set of computer programs take information extracted from the contour curve as input, and their output is three dimensional pictures of the region from different angles.
This project has been carried out by the Research and Self-Sufficiency Center of the Air Forces of
the Islamic Revolutionary Guards Corps.
In the first phase of the project, only the information on a mountain, and in the second phase, information about all the terrain and mountains of a region of 100 square kilometers has been processed.
The most important features of the system are:
- Three-dimensional display of the area from desired angles;
- Radiation of light from different directions to the mountains and displaying the consequent shadows and light spots;
- Display of various natural and artificial features;
- Simulation of artillery shooting and displaying its fire zone.
The above facilities can be used to design and analyze military operations and determine the time of operation (from the point of view of being exposed to the enemy).
Using a quick method to remove hidden surfaces and lines and complexity and compression of stored information are amongst the most important advantages of this system (in terms of computer graphics).