نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در شماره دوم مجله سپهر جغرافیا را به زبان ساده تعریف کردیم و گفتیم که جغرافیا علمی است که تفاوت های مشهود در سطح زمین را بررسی می­ کند و فایده آن این است که انسان از مشاهده تفاوت ها برای مقاصد مختلف خود پند می­ گیرد.
در این شماره یک مرحله جلوتر رفته می­ گوییم که عامل ایجاد این تفاوت ها یا زمین (و در واقع خود طبیعت) است یا انسان که روی زمین زندگی می­ کند، در اینکه در ایجاد این تفاوت ها زمین مهم تر است یا انسان وحدت نظر وجود ندارد ولی تاکنون جغرافیدانی دیده نشده که منکر اهمیت این دو عامل باشد. به عقیده این نویسنده اگر کسی زمین را خوب بشناسد و با مشخصات آن آشنا شود بسیاری از مفاهیم جغرافیایی را به آسانی درک خواهد کرد، در شناخت زمین خیلی مسائل مطرح است ولی ما می­ توانیم تمام آن مسائل را در قالب سه عنوان به اجمال بررسی کنیم و آن سه عنوان عبارت اند از شکل زمین، حرکات زمین و ساختمان زمین.

عنوان مقاله [English]

Geography and its Applications - Part II

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

In the second issue of the Sepehr journal, we defined Geography in simple words as a science that examines the observable differences over the Earth’s surface, with the benefit of utilizing these observations for various aims.
In this issue, we take a step further and state that the cause of these differences is either the Earth (the Nature itself) or human being. There is not a general agreement on which of the above-mentioned factors has a more important role in creating these differences, but no geographer has so far denied the importance of either of these two factors. The present author believes that if anyone knows the Earth and its characteristics well, it will easily understand many of the geographic concepts; there are a lot of issues in understanding the Earth, but we can examine all of these issues under three headings: the shape of the Earth, the movements of the Earth and the structure of the Earth.