نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

نقشه ­های ژئومورفولوژی در واقع نتیجه تحقیقاتی است که از پدیده ­های مورفوژنیک یک منطقه با توجه به مقیاس، به صورت داده ­های گویایی در زمینه نقشه ­های توپوگرافی و با استفاده از عکس های هوایی ترسیم می ­شود (نگاره 1).
اهمیت پدیده ­هایی که در روی این نقشه ­ها نشان داده می­ شود برحسب نوع نقشه و محل کارآیی آن متفاوت می­ باشد. نقشه­ های ژئومورفولوژی نه تنها وسیله ارزنده برای پژوهش های علمی در نظام های مختلف که به نحوی به علوم زمین مربوط می ­شوند، به شمار می­ رود، بلکه در برنامه ­های توسعه و عمران های مختلف، مانند عمران و توسعه روستاها، عمران حوضه­ های رودخانه ­ای، عمران و توسعه شهری ... کاربرد دارد. در اینجا با توجه به ضیق وقت کاربرد آن را فقط در عمران و توسعه شهری عنوان کرده و به اختصار شرح می­ دهم.

عنوان مقاله [English]

Application of Geomorphological Maps in Development

نویسنده [English]

  • Abdalhamid Rajaei

University of Tabriz

چکیده [English]

Geomorphologic maps are, in fact, the result of research on morphogenic phenomena of a region, drawn on desirable scale and by using aerial photos as illustrative data in the field of topographic maps.
The significance of the phenomena shown on these maps is different in terms of the type of map and its function. Geomorphologic maps are not only valuable tools for scientific research in different systems that are in some way related to the Earth sciences, but also in different developmental plans such as rural development, river basin development, urban development .... Here, due to the necessity of brevity, only the applications of these maps in urban development are briefly described.

1) رجایی ، عبدالحمید، صنعتی کردن روستاها براساس پژوهشهای اساسی و بحث جغرافیایی
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 3، پاییز 1368.
گروه بنیاد جغرافیای بنیاد پژوشهای اسلامی آستان قدس رضوی
2) رجائی، عبدالحمید، اهمیت پژوهش­های جغرافیای طبیعی، بویژه ژئومورفولوژیکی در برنامه­ریزی­های عمرانی، تنگناها پیشنهادها 1364، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2، سال 8، صفحات 287 تا 301.
3) رجائی، عبدالحمید، نقش ژئومورفولوژی در عمرانهای محیط 1364.
مجموعه مقالات سمینار جغرافیا، شماره 1، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، صفحات 389 تا 405.
4) KILIAN J. TRICART J. – 1979 – ECO – Geographie edi – EM – Herodot Paris.
5) TRICART J. – 1978 Geomorphologie applicable, Voolec, de geographie applicable, Paris.