نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله خواهیم دید که در عصر ماهواره و الکترونیک نقشه­ برداری پیر در تمام زمینه­ های جای خود را به نقشه­ برداری جوان با مبانی جدید و با وسائل جدید می­ دهد.
ابهت ژئودزی کلاسیک با آن وسائل سنگین با ابزار جدید ماهواره ­ای چقدر کم رنگ شده است.
کاربرد تصاویر و اطلاعات ماهواره­ ای در کارتوگرافی در چه زمان کوتاهی از دروازه مقایسه ای کوچک عبور کرده و به آستانه مقایس های متوسط نزدیک شده است و می­ رود که در آینده بازار عکسبرداری هوایی به کمک هواپیما را برای موارد خاصی بی­ رونق کند.
نقشه مبنایی ابزار مهم و زیربنایی هر کشور است و تا وقتی اعتبار دارد که نشان دهنده آخرین دگوگونی­ های سرزمین بوده و با معیارهای فنی زمان مصرف همگام باشد و به همین دلیل بازنگری و به هنگام سازی آنها الزامی است.

عنوان مقاله [English]

A Passing Look at Wonderful Developments of Surveying in the Age of Space and Electronics

نویسنده [English]

  • Manuchehr Kousha

چکیده [English]

In this article we will find that in the age of satellite and electronics, the old surveying is replaced in all fields by the young surveying equipped with new foundations and new means.
How weak has become the grandeur of classic geodesy with those heavy tools with the advent of
new satellite equipment.
The use of images and satellite data in cartography has gone beyond the small scales domain at a short time and has approached the threshold of average scales, and it is hoping that in the future, the aerial imagery by the use of aircraft will become uncompetitive in special fields.
The basic map is the important and fundamental tool of each country, and it is valid and as long as it represents the last metamorphoses of the land and is consistent with the technical criteria of time, which is why it is necessary to review and update it.