نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انسان از دیرباز و همزمان با آغاز زندگی بر روی زمین، همواره با جو و اوضاع طبیعی زمین درگیر بوده و دست و پنجه نرم کرده است. مدت ها طول کشیده تا انسان های اولیه نسبت به شرایط اقلیمی (آب و هوا)، خاک، آب، ناهمواری ها و ... اطلاعات اولیه کسیب نموده و پس از ضرباتی که در طی قرن های متمادی متحمل شده نحوه هماهنگ کردن نسبی خود با طبیعت را فرا گرفته و به غارها پناه آورده سپس به کوچ اقدام کرده و به هر وسیله خود را در یک محدوده کوچک جغرافیایی محصور ساخته و نسبت به هماهنگی خویش با طبیعت اقدام نموده است.
با گذشت زمان های بسیار، انسان با فراگیری مقداری از قوانین حاکم بر طبیعت، با سکونت در خارج از غارها به مبارزه با طبیعت پرداخته و به روش های گوناگون خود را در مقابل اوضاع طبیعی حفظ کرده است. از این هنگام است که با کشف روش های کشاورزی و دامپروری معنای زمین حاصلخیز مرتع های با کیفیت، ارزش آب و .... روشن شده و عاملی جهت آغاز مناقشات انسان های زیاده طلب بر روی کره زمین گشته است.

عنوان مقاله [English]

Status of Maps in Information and Operations

نویسنده [English]

  • Seyyed Rahim Safavi

چکیده [English]

Since the beginning of life on earth, humans have always been struggling with the atmospheric and natural conditions of the earth. It took long until early humans achieved basic information about climate (soil, water, land features, etc.), and, after centuries of suffering, learned how to relatively adapt themselves with the nature, took refuge in caves and then proceeded to migrate and, by any means, enclosed themselves in a small geographical area and tried to adapt themselves with the nature.
Over time, by studying some of the laws governing nature, human beings, by living outside the caves, have fought the nature and, in various ways, protected themselves against the natural conditions. From then on, fertile land, quality ranges and water’s value have found meaning through discovering agricultural and livestock farming means, and have become a factor in the emergence of conflicts among humans on the planet.