نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مجله سپهر از این شماره بخش مطالب بسیار ساده جغرافیایی را برای اطلاع نوجوانان و کسانی که با جغرافیا آشنایی ندارند آغاز می کند. چنانکه این اقدام مجله با حسن استقبال خوانندگان مواجه گردید، در آینده صفخات بیشتری به این مطالب اختصاص خواهد یافت.

عنوان مقاله [English]

Geography and its Applications

چکیده [English]

Sepehr will publish, from this issue on, simplegeographic essays for young people and those not familiar with the scince of geography. This will continue in more significant volume if it faces welcoming reactions from readers.