نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از خدمات بسیار مهمی که  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در زمینه اشاعه اطلاعات جغرافیایی انجام می­ دهد تهیه شناسنامه­ هایی از آبادی های کشور است که با رعایت اصول جغرافیایی از طریق مطالعه و مشاهده محلی به وسیله کارشناسان شایسته تکمیل می­ شود و بر مبنای آنها مجلدات فرهنگ آبادی های کشور (که تاکنون حدود 60 جلد آن به چاپ رسیده است) تنظیم می ­گردد.
مجله سپهر در نظر دارد که در هر فرصت نمونه­ هایی از محتوای یک شناسنامه را که واقع مطالعه ­ای میکرو جغرافیایی محسوب می­ شود برای استفاده خوانندگان خود منتشر سازد.
آنچه هر اینکه به نظر علاقه ­مندان می رسد براساس شناسنامه «شهرستانک» تدوین شده است.

عنوان مقاله [English]

Brief Comments on Shahrestanak and Suggestions for its Development

چکیده [English]

One of the most important contributions by the Geographic Organization of the Armed Forces in the dissemination of geographic information is the production of identity books for villages of the country, which are prepared by competent experts through local study and observation and with consideration of geographic principles, and which form the groundwork for the volumes “The Book of the Country's Villages” (about 60 volumes of which have so far been published).
Sepehr magazine plans to publish, at any opportunity, samples of the contents of one of the identity books, which can by themselves be considered as a micro-geographic study.
Whatever is presented here is based on the "Shahrestanak” identity book.