نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مدارک بسیار مهمی که در حال حاضر در کشور ما جایگاه آن در پژوهش ­های علمی خصوصا کاربرد آن در پروژه­ های عمرانی چندان مشخص نبوده است. نقشه­ های ژئومورفولوژی به ویژه با مقیاس بزرگ است.
تا آنجا که اینجانب اطلاع دارد در گروه های آموزشی جغرافیای دانشگاه ها نیز بخش کارتوگرافی ژئومورفولوژی را در عهده دارند به طور پراکنده کارهایی در زمینه­ های مختلف این شاخه مربوطه به علوم زمین را انجام می­ دهند. ولی تاکنون جهت برپایی این سند علمی از یک نرم مشترک استفاده نکرده ­اند و حتی به یک توافق اصولی در مورد اصطلاحات ژئومورفولوژی نیز نرسیده ­اند.
تحلیل ژئومورفولوژی یک منطقع معین، که نقشه­های ژئومورفولوژی این تحلیل­ها را به صورت نمایش فضایی نشان می­دهند کلید مهمی در پژوهش­های مربوط به علوم زمین خصوصا از نظر مفاهیم یک سند علمی در کارهای اجرایی است. زیرا نقشه­های ژئومورفولوژی دید کامل و فوری و مستقیم از شکلهای مختلف ناهمواریهای پوسته خارجی زمین و فرآیندهایی که موجبات پیدایش شکلها در رابطه با سازندهای زمین­شناسی و داده­های کلیمایی است به دست می­دهند.

عنوان مقاله [English]

Scientific and Practical Applications of Geomorphological Maps

نویسنده [English]

  • Maghsud Khayyam

University of Tabriz

چکیده [English]

One of the most important documents whose place in scientific research, especially its use in construction projects is not clear in our country today is the geomorphological map, especially in large scale. As far as the writer is aware, in universities geography departments are in charge of geomorphological cartography section as well, and conduct various works in different areas of this branch of the Earth sciences. But so far, they have not used a single standard to establish this scientific document and have not even reached a consensus on geomorphological terms.
A geomorphological analysis of a certain region, which presents geomorphological maps of these analyses as spatial display, is an important key to earth science research especially in terms of the concepts of a scientific document in executive work, because geomorphologic maps give a complete, immediate and direct view of various forms of features of the Earth's crust and the processes that lead to the emergence of shapes in relation to geological formations and climatic data.

1- Barrere ().). Le document geographique Paris. Masson 1972.
2- Derruau (M). Phecis de geomorphologie Paris. Masson 1988.
3- Travaux de la R.C.P. 77. Cartographie de geomorphologie Paris. C.N.R.S. 1971.
4- Tricart (J.). Prinicipes et method de la dgeomorphologie Paris. Masson. 1965.