نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

لوما پیرتا با ارتفاع 3791 پا از سطح دریا، بلندترین نقطه کوهستان سانتا کروز به شمار می­ رود. قله سراسر جنگل آن از جنوب به خلیج مونتری و از شمال شرقی مشرف به دره سانتاکلارا می ­باشد و در چند مایلی جنوب شرقی بزرگراه 17 و کناره جاده پرپیچ و خم کوهستان واقع است. در طی سال ها قله لوما پیرتا از درختان پاک شده و محل استقرار انواع آنتن ها، بشقاب های میکروویو، و ساختمان های مربوطه گردیده است. نزدیک انتهای خط ­الرأس در قسمت جنوبی این منطقه، میله آهنی کوتاهی را می­ توان یافت که در زمین نصب شده است. در بالای این میله یک دیسک برنزی به قطر 3 اینچ قرار دارد که روی آن این نوشته به چشم می­ خورد USGS NCER شبکه شماره یک لوما پیرتا». در سه سال گذشته حدودا ماهی یکبار در طی روز و گاهی در اواسط شب، شخصی به این محل آمده، آنتنی را ره به یک وسیله الکترونیکی متصل کرده وپس از پنج تا شش ساعت توقف و نوشتن یادداشت هایی، پس از جمع ­آوری وسایل محل را ترک کرده است.

عنوان مقاله [English]

GPS and Earthquake

چکیده [English]

Loma Prieta, at 3791 feet above the sea level, is the tallest point of the Santa Cruz Mountain. The summit, covered fully by forests, overlooks Monterey Bay on the south and the Santa Clara Valley on the northeast, and is located a few miles south-east of the highway 17 and off the winding road of the mountain. Over years, Loma Prieta Peak has been cleared of trees and has become location of various kinds of antennas, microwave dishes, and related buildings. Near the end of the line at the southern end of the area, short iron bars can be found set on the ground. At the top of this bar, there is a 3-inch- diameter bronze disk on which these words can be seen: USGS NCER Network No. 1 Loma Prieta. "In the last three years, usually once a month during the day and sometimes even in the middle of the night, a person came to this place, connected an antenna to an electronic device, and after five to six hours of stopping and writing notes, took his equipment with him and left the place.