نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بزرگترین مشخصه و وجه امتیاز انسان نسبت به سایر مخلوقات قدرت تکلم و بیان اوست. از طریق همین توانایی بوده است که انسان توانسته است افکار خود را به انسان های دیگر منتقل سازد، در اثر همین انتقال افکار بوده است که تمدن های و فرهنگ ­هایی که بشر امروز وارث آن است در طی ده ها هزار سال وجود انسان در روی کره زمین به وجود آمده است. زبان چه در حالت تکلمی و چه به صورت نوشتاری عامل اصلی انتقال مفاهیم است. بدیهی است که انتقال مفاهیم ذهنی از طریق زبان مراحل و حدودی دارد و طبیعی است که هر مفهومی را نمی­ توان از ذهنی به ذهن دیگر منتقل ساخت مگر در موقعی که میزان مشترکی از درک زبان بین گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده برقرار شده باشد. لازم به یادآوری است که تمام تلاش بشر متمدن در ایجاد مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها و مکاتب  مجالس درس و بحث و بالاخره حوزه­ های علمی به این منظور است که زبان مشترکی بین گوینده و شنونده برقرار سازد تا بوسیله آن طرفین بتوانند مفاهیم و مقاصد همدیگر را چنانکه باید درک کنند و استاد دانشمند بتواند مفاهیم عالی ذهنی خود را که در اثر مجاهدت های به اصطلاح قدما دود چراغ خوردن ها برایش به وجود آمده به شنونده که شاگرد اوست منتقل سازد.

عنوان مقاله [English]

Maps and Their Role in Transfer of Information and Education

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

The greatest characteristic and advantage of human being compared to other creatures is his ability to speak. It has been through this ability that man has been able to transfer his thoughts to other humans, and by the same transfer of thoughts that the civilizations and cultures that today’s mankind inherits formed during tens of thousands of years of human existence on earth. Language, either in speaking or written form is the main factor in the transfer of concepts. Obviously, the transfer of mental concepts through language has steps and limits, and It is natural that no concept can be transferred from mind to mind unless there is a common level of understanding of the language between the speaker and the listener or the writer and the reader. It is worth recalling that all the efforts of civilized human beings in the creation of schools, colleges and universities and any kind of educational institution in general are intended to establish a common language between the speaker and the listener so that they can understand each other's meanings and intentions, and the knowledgeable teacher will be able to convey to his listener/student the great mental concepts created in his mind through long and arduous efforts.