نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

علوم نقشه ­برداری، ریاضی، نجوم و جغرافیا از ابتدا پیوستگی عمیقی با یکدیگر داشته ­اند. در هر زمان این دانش­ ها توانسته ­اند با بهره­ گیری از تکنولوژی و امکانات فنی و درآمیختن آهن با هنر؛ در معرفی هر چه بهتر چهره زمین و تعیین موقعیت نقاط و معرفی شرایط جغرافیایی نقشی اساسی ایفا کنند. ریشه این علوم در سال های بسیار دور و قرن های قبل از میلاد (همزمان با پیدایش فکر تهیه نقشه) می­ باشد لیکن ظهور اسلام که تحولات چشمگیری در ابعاد انسانی اجتماعی به وجود آورد در نشر علوم و دانش بشری نیز سهم زیادی داشت. اسلام اولین پیامش را با اقرا (بخوان) آغاز کرده، به بیانی دیگر می­ توان گفت که نخستین سوره قرآن کریم بر پایه علوم جویی و معرفت ­طلبی بنا گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Remote Control and Processing of Geographical Information

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Surveying sciences, mathematics, astronomy and geography have had deep connections with each other from the outset. At any given time, these scientists have been able to play a key role in the increasingly better introducing the picture of the earth, determining the location of the points and introduction of geographical conditions by exploiting the technology and technical possibilities and by combining iron with art. The roots of these sciences go back to very distant past (several centuries BC, simultaneously with the emergence of the thought of creating maps), but the advent of Islam, which brought about dramatic changes in the social dimensions of humanity, contributed greatly to the dissemination of human sciences and knowledge. Islam has begun its first message with Eghra’ (read aloud), in other words, the first chapter of the Holy Qur'an is based on the pursuit of knowledge.