نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

چکیده

به احتمال خیلی زیاد ریشه نقشه­ برداری در مصر قدیم بوده است. هرم بزرگ کوفو یا شنویس فرعوم دوم از سلسه چهارم مصر در شهر قدیمی جیزا که در حدود 2700 سال قبل از میلاد ساخته شده است آنقدر به طور دقیق چهارگوش و آنقدر بطور کامل نسبت به چهار جهت اصلی قطب­ نما توجیه شده می­ باشد که می­ توان باور کرد. مصریان قدیم نقشه­ برداری را به عنوان یک وسیله کنترل ساختمان ها به کار می­ بردند. عیناً همان طوری که امروز به کار می­ رود. از بررسی ابعاد اهرام بزرگ مصر می­ توان یقین حاصل کرد که مصریان اولیه می­ توانستند اندازه ­گیری ها را با یک دقت فوق­ العاده زیاد اجرا کنند، و دریا پیروس­ های بطلمیوسی و رومی در همان کشور اندازه­ گیری­ های مربوط به نقشه ­ها زمین ها شرح داده شده است. همچنین نقشه­ برداری را برای تعیین خطوط ملک ها بکار می­ بردند، به طوری که خشت های گلی سومرین­ ها در 1400 سال قبل از میلاد نشانه­ هایی از اندازه­ گیری زمین و نقشه­ های شهرها و تعیین مساحت اراضی زراعتی مجاور می­ باشند. سنگ های رزی که با آنها گوشه ­های املاک را علامت­ گذاری می­ کردند نگاه داشته­ اند و در آرامگاه یک منا در شهر قدیمی تبس نمایشی روی دیوارها از دو مرد زنجیر کش دیده می­ شود که در حال نقشه ­برداری از یک مزرعه گندم به وسیله یک طناب می­ باشند. در فواصل منظم این طناب گره­ هایی وجود دارد. مردم زنجیر کش جلویی طول زیادی از طناب را حمل می­ کند و زنجیر کش عقبی انتهای عقب آن را برمی­ دارد.

عنوان مقاله [English]

History of Surveying in the World

نویسنده [English]

  • Hasan Shamsi

Retired Professor, University of Tehran

چکیده [English]

Most likely, the surveying has had its roots in ancient Egypt. The Great Pyramid of Kofu the second Pharaoh from the fourth dynasty of Egypt in the old city of Giza, which was built around 2700 BC, is so precisely quadrangular and fully justified according to the four main directions of compass, that it can be conceived that ancient Egyptians used surveying as a means of controlling buildings, just as it is today. From the study of the dimensions of the great pyramids of Egypt, it can be assured that the early Egyptians could carry out measurements with an extraordinarily high accuracy, and that the Ptolemaic and Roman hieroglyphs existing in the same country reveal measurements related to land maps. Furthermore, they used surveying to determine the property borders, so that the Sumerian clay bricks in 1400 BC are signs of land measurement and urban maps and of determining the area of ​​agricultural lands adjacent to them. The border stones with which they marked the corners of the real estate were kept, and in a tomb in the old town of Thebes, there’s a picture of two men carrying chains and surveying a wheat farm by a rope.