نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ماهواره­ های خانواده لندست از سال 1972 دست اندرکار تهیه اطلاعات  در زمینه ذخایر زمینی هستند. استفاده کنندگان بسیاری چه در بخش دولتی و چه خصوصی از اطلاعات این ماهواره جهت حل مشکلات مختلف خود در زمینه مدیریت در قسمت ذخایر طبیعی استفاده می کنند. استفاده­ های کشاورزی، جنگل ­داری و زمین­ شناسی تنها جزئی از زمینه­ های کاربردی لندست می­ باشند.
 

عنوان مقاله [English]

Satellite Images and Their Role in the Analysis of Various Phenomena

چکیده [English]

Landsat satellites have been providing information on land resources since 1972. Many users, in the public and private sectors, use these satellites’ information to solve their various problems concerning natural resource management. Agricultural, forestry and geological applications are only part of Landsat's fields of application.