نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندس پروازهای نقشه برداری

چکیده

تا ده سال قبل وقتی صحبت از انتخاب هواپیما برای عکسبرداری به میان می ­آمد در جستجوی مشخصاتی از قبیل: قدرت ایستایی خوب، سطح بال بزرگ، شعاع عمل زیاد و از همه مهم تر در پی سرعت کم یا متوسط، بودیم. کمی سرعت هواپیمای عکسبرداری از این این نظر مطلوب بود که هنگام باز بودن دریچه نورگیر دوربین کشیدگی عوارض در سطح تصویر، ناشی از حرکت هواپیما به جلو، تا آنجا که امکان داشت کوچک و حداکثر از 25 میکرن تجاوز نکند. این نکته مانع از انتخاب و کاربرد فیلم هایی بود که قشر حساس آن قدرت نقش ­بندی و یا قدرت تفکیک بیشتری داشتند، زیرا سرعت ضبط این نوع فیلم­ ها به خاطر کریستال­ های دانه ­ریزی که در امولسیون خود دارند خیلی کم بوده و باید زمان بیشتری در معرض نور قرار گیرند. به این منظور برای احتراز کشیدگی تصویر بیشتر، هواپیمای کم سرعت و فیلم های سریع (دارای کریستال دانه درشت و قدرت تفکیک کم) مورد استفاده قرار می­ گرفت تا در زمان بسیار کوتاهی، با دریافت نور به میزان مناسب، تصویری مطلوب تهیه شود.

عنوان مقاله [English]

Latest Developments in the Field of Aerial Photography

نویسنده [English]

  • Gholamreza Delafkaraan

Surveying Flights Engineer

چکیده [English]

Up to ten years ago, when talking about selecting an airplane for shooting, we were looking for features such as: good standing power, large wing, vast operating range and, most importantly, low or medium speed. The low speed of the shooting aircraft was favorable in the sense that, when the camera’s light valve was opened, the stretch of the features across the surface of the image, caused by the forward movement of the aircraft, be kept as small as possible, not exceeding 25 microns. This would prevent the selection and use of films whose sensitive layers had greater power of recording or resolution, because the speed of recording of these films is very low due to small-grained crystals in their emulsion, and must therefore be exposed to light for longer periods of time. In order to avoid the elongation of the image, a low-speed aircraft and fast films (with large-grained crystal and low resolution) were used to provide a good image in a very short time through receiving proper amount of light.