نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نقشه جغرافیایی مهم ترین وسیله کار و به اصطلاح ابزار دست یک جغرافیدان است و چنانکه بر همگان معلوم است بیشتر بلکه کلیه نقشه­ های جغرافیایی مربوط به ایران از نیم قرن بیش از این همواره بوسیله اداره جغرافیایی ارتش که بعد در قالب سازمان جغرافیایی کشور وضع قانونی پیدا کرد (1347 شمسی) و امروز سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نامیده می­ شود تهیه شده است. از این رو این سازمان را بایستی مهمترین عامل پیشرفت مطالعات و تحقیقات جغرافیایی بخصوص در سطح نواحی و مناطق کشور دانست. خدمت بزرگ جغرافیایی این سازمان در زمینه نقشه ­برداری و کارتوگرافی ابعاد وسیع و دامنه­ دار دارد که اگر قرار باشد حق مطلب چنان که باید درباره آن ادا شود می­ بایستی مقالات مفصلی آن هم به وسیله اشخاصی که سال ها دست اندر کار بوده و صادقانه در آن سازمان خدمت کرده و تلخی­ های خدمات شاق صحرایی ملازم نقشه ­برداری را در شرایط دشوار روزگاران گذشته متحمل گردیده ­اند به رشته تحریر درآید.

عنوان مقاله [English]

Examples of the Geographic Services Provided by the Geographical Organization of the Armed Forces of Iran

چکیده [English]

Geographic map is the most important means of working, and in a sense, the handy tool of geographer, and as it is clear to all, for more than half a century most (if not all) geographic maps related to Iran have been prepared by the Geographic Bureau of the Army, which later gained legal status as National Geographic Organization (1968), and which is today called Geographic Organization of Armed Forces. Hence, this organization should be considered as the most important factor in the progress of geographic studies and research, especially in the regions around the country. The great geographic service of this organization in the field of surveying and cartography has wide and varied dimensions.

1- رزم­آرا حاجی علی، جغرافیایی نظامی ایران در 20 جلد، تهران.
2- رزم­آرا حسینعلی، فرهنگ جغرافیایی ایران در 10 جلد، تهران.
3- سازمان جغرافیایی که کشور، تاریخچه سازمان جغرافیایی کشور، تهران، 1355.
4- گنجی، محمدحسن، جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1367.