نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اولین سری نقشه با پوشش کامل ترکیه در مقیاس 1/200000 دارای 124 برگ به سال 1925 پایان یافت. این سری نقشه هرچند رفع نیازهای فوری ستیم یل آن زمان را از نظر طرح و مطالعه می کرد اما نقطه نظر غالب در تهیه این نقشه مسائل دفاعی و نظامی آن زمان بود. این سری نقشه با آغاز پروژه 1/25000 تدریجا از رده خارج شدند و مقیاس های کوچک 1/800000 و 1/500000 و 1/250000 و 1/200000 و 1/100000 با استفاده از سری جدید 1/25000 از تمام کشور ترکیه تالیف و مشتق شدند.

عنوان مقاله [English]

Coverage and Ground Line Maps in Turkey

نویسنده [English]

  • Mohammad Purkamaal

چکیده [English]

The first fully-covering map of Turkey in 1:200000 scale was prepared in 124 leaves in 1925. The map series, although tailored to meet the urgent needs of the time in terms of design and study, had nevertheless defense and military concerns of that time as their prevailing point in the process of preparation. This series of maps was gradually abandoned with the start of the 1:25000 project, and compilations of small scales of 1:800000, 1:500000, 1:250000, 1:200000 and 1:100000 were derived using the new 1:25000 series from all over Turkey.

1 – گزارشی از پیشرفت های نقشه برداری هوایی و کارتوگرافی در کشورهای همسایه و همجوار ایران، مهندس محمد پورکمال، تیرماه 1346، تهران.
2 – گزارش دکتر محمد یرسی از دانشگاه سلجوق ترکیه درباره ی نقشه های توپوگرافی استاندارد ترکیه در مقیاس 5000/1، آرشیو بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور کنگره شانزدهم، جلد چهارم(1988).