نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بنیاد و آغاز کار این پروژه بر مبنای تجارت و مشورت های فنی با دانشگاه هانور در آلمان فدرال بوده است که در این زمینه تجربه کافی بر روی یکی از شهرهای جدید به نام «نیوشتات» اندوخته و از هدایت های پروفسور کونچنی معروف بهره بوده بودند و حداقل سه مقاله هم در این زمینه در مدارک و منابع کنگره پانزدهم انجمن بین­ المللی فتوگرامتری سنجش از دور I.S.P.R.S. موجود است. لیکن گزارش خبری ما بر مبنای آخرین گزارش آقای کیوزو - ایکه دا از شرکت نقشه ­برداری هوایی آسیا - از ژاپن است که در جلد چهارم کنگره شانزدهم (1988) ارائه شده است. مدت پروژه شش سال پیش بینی شده و تا تاریخ گزارش یک چهارم از مجموعه اطلاعات ورودی سیستم (در ژاپن) آماده و به شهرداری کویت تحویل داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Databank of Urban Lands and Buildings of Kuwait Under the Title of "KUDAMS"

چکیده [English]

The foundation and start of this project has been based on trade and technical advice from the University of Hanover in Federal Germany, which has accumulated enough experience in one of the newly-founded cities called Neustadt, and which has benefited from the guidance of the renowned Professor Kuncheni, and at least three papers In this context exist in the documents and sources of the 15th Congress of the International Association of Photogrammetry for Remote Sensing (ISPRS). However, our news report is based on the latest report by Mr. Kyuozu Ikeda from the Asia Aerial Surveying Company from Japan, which is presented in the fourth volume of the Sixteenth Congress (1988). The project has been scheduled for six years and so far one fourth of the system’s input data collection (in Japan) has been prepared and delivered to the Kuwaiti municipality.