نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در جریان جنگ جهانی دوم از رادار برای آشکارسازی اشیاء یا هدف ها و تعیین فاصله و جهت (یا آزیموت) آن ها استفاده شد.
رادار وظیفه خود را با فرستادن امواج خیلی خیلی کوتاه (بنام مایکروویو) به طرف یک هدف ور و برگشت دوباره آنها از هدف به فرستنده انجام می­ دهد. زمان کامل رفت و برگشت این امواج که روی اندیکاتور نشان داده می­ شود فاصله بین فرستنده و هدف را تعیین می کند.
بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص در چند دهه اخیر طراحان و سازندگان دستگاه ها و ادوات نقشه ­برداری و ژئودزی از قبیل کمپانی های­ویلد، کرن، زایس، آگا، سوکیشا، K6 آمریکایی، متوجه استفاده و کاربرد امواج الکترومغناطیسی در نقشه ­برداری و ژئودزی شدند و بعد به ساختن فاصله­ یاب های الکترونیکی و الکترواپتیکی و تلورومترها پرداختند. نگارنده در نظر دارد سلسله مقالاتی در این موارد برای خوانندگان محترم بنگارد. در نخستین مقاله به معرفی امواج الکترومغناطیسی و رادیویی می­ پردازد.

عنوان مقاله [English]

Introduction of Electromagnetic Waves and Electronics into Surveying - Part I

نویسنده [English]

  • Hasan Shamsi

چکیده [English]

During the Second World War, radar was used to detect objects or targets and to determine their
distance and direction (or azimuth).
The radar performs its task by sending extremely short waves (called microwaves) to a target and their return from the target to the sender. The total traveling time of these waves, shown on their
indicator, determines the distance between the sender and the target.
After World War II, especially in recent decades, designers and makers of surveying and geodetic instruments such as Wild, Kern, Zeiss, AGA, So-kisha, and American K.6 have recognized the use and application of electromagnetic waves in surveying and geodesy, and began to develop electronic and electro-optical space measurers as well as tellurometers. In the first paper from this series of articles, we introduce electromagnetic and radio waves.