نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

- گیتاشناسی ایران، جلد اول، کوه ها و کوهنامه ایران
در جمع آوری اطلاعات لازم برای تدوین کتاب کوه ها و کوهنامه ایران آقای مهندس جعفری صرف نظر از مراجع معمولی کلیه فرهنگ های جغرافیایی و هم چنین نقشه­ های موجود ایران را در اختیار داشته و از آنها بهره برده است و بطوریکه خود اظهار داشته، درصد حجم کار را یادداشت های شخصی او بوجود آورده است.

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

Atlas of Iran: Book of Iran's Mountains
In collection of necessary information for writing "Book of Iran's Mountains", Mr. Ja'fari has had all geographic encyclopedias and available maps of Iran ready for use and has utilized them, and, as he has stated himself, a part of the work has been extracted out of his personal notes.