نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از کتاب های بسیار ارزشمند و گرانقدر جغرافیایی که در سال 1367 در ایران به چاپ رسیده ولی تاکنون متاسفانه چنانکه باید درباره آن اظهار نظر نشده و یا اگر شده به نظر این نویسنده نرسیده است فرهنگ آبادی ها و مکان های مذهبی کشور، تألیف دکتر محمدحسین پاپلی یزدی است که به وسیله بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر و به وسیله مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است.

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism: Encyclopedia of Villages and Religious Places

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

One of the highly valuable geographic books, published in Iran in 1988, but not yet criticised or paid due attention (as far as the author is informed), is the book entitled " Iran's Encyclopedia of Villages and Religious Places" written by Dr. M.H. Papeli Yazdi and published by the Astan-e-Ghods Razavi Islamic Research Institution.