نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در ماه های اخیر دو کتاب بسیار مهم در زمینه جغرافیا در کشور ما منتشر شده است که به نظر نویسنده داشتن آنها برای هر جغرافیدان لازم است و اطلاع برای وجود آن ها لازم تر. نویسنده هر دو کتاب یکی از استادان سرشناس جغرافیا در فرانسه و مترجمان آن ها دو نفر از استادان گرانقدر جغرافیا در دانشگاه های ایران اند.

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

in recent months, two very important books on geography have been published in our country which the author believes are necessary for every geographer, and more important, it is necessary for them of the awareness of their existence. the author of both books is one of the highly renowned geography professors in France, and both of them have been translated into Persian by two prominent geography professors in Iran.