دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
شناسایی تغییرات ساختمان ها بر مبنای تئوری منطق فازی و مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از مدل رقومی سطح و تصاویر ارتوفتو

محسن عابدی؛ محمد سعادت سرشت؛ رضا شاه حسینی

دوره 31، شماره 123 ، آذر 1401، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.699902

چکیده
  امروزه به روزرسانی اطلاعات در مناطق شهری اهمیت بالایی دارد، زیرا این اطلاعات، اساس بسیاری از کاربردها را فراهم می­ کند که شامل مطالعات تغییرات پوشش اراضی و مطالعات محیطی است. روش ­های متعددی برای شناسایی تغییرات با به کارگیری داده ­های سنجش از دوری توسعه داده شده ­اند و روش ­­های جدیدی در حال ظهور هستند. در بسیاری از روش­ ...  بیشتر

مدل سازی باقیمانده های عکسی حاصل از مثلث‌بندی هوایی شبکه تصاویر فتوگرامتری پهپاد و ارزیابی آن

ابوالفضل شریفی؛ محمد سعادت سرشت

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252767

چکیده
  کالیبراسیون دوربین رکن مهم هر پروژه فتوگرامتری است. تاکنون مدل‌های اعوجاج متعددی برای کالیبراسیون دوربین متریک به‌کارگرفته شده است مانند مدل براون که حداکثر 12 پارامتر شامل فاصله اصلی، مختصات نقطه اصلی، اعوجاج فیزیکی عکسی شامل اعوجاجات شعاعی، اعوجاجات مماسی و ... را در یک فرآیند سرشکنی باندل، به‌صورت خودکالیبراسیون برآورد می­‌نماید. ...  بیشتر

تحلیل رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه بعدی به روش شبیه سازی مونت­ کارلو

علی عرفان زاده؛ محمد سعادت سرشت

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 27-45

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247874

چکیده
  آگاهی از رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه‌بعدی برای دستیابی به کیفیتی بهینه در بازسازی سه‌بعدی،  یکی از بخش‌­های مهم در اجرای یک پروژه فتوگرامتری پهپاد با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود می‌باشد. اما به‌دلیل پیچیدگی، زمان­بر بودن و هزینه بالای آن در واقعیت، هنوز تحقیق جامعی ...  بیشتر