دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهری با استفاده از تکنیکQSPM (مطالعه موردی: شهرک شهدای سنقر)

علی شماعی؛ جواد ملکان؛ پریسا صادقی

دوره 23، شماره 90 ، شهریور 1393، ، صفحه 40-25

https://doi.org/10.22131/sepehr.2014.12165

چکیده
  فقر اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مهمترین عامل پیدایش حاشیه نشینی در شهرها است. اگر چه حاشیه نشینان در قلمرو زندگی اقتصادی - اجتماعی شهرها به سر می برند ولی به عنوان شهروندان رسمی در جامعه پذیرفته نمی شوند.هدف اصلی این پژوهش ارائه راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهرک شهدای سنقر (از شهرستان های استان مرزی کرمانشاه) است.شناسایی ...  بیشتر

نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران

علی شماعی؛ محمد مهدی ابراری

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 67-73

چکیده
  مدیریت یکپارچه شهری نظریه نوینی است که در یکی دو دهه اخیر در ایران به صورت رسمی برای کاهش هزینه شهرها به خصوص کلان‌شهر تهران مطرح شده است. ناهماهنگی‌های موجود بین سازمان‌های مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی شده به گونه‌ای که تصمیم‌گیری سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات شهری در برخی موارد در تضاد با یکدیگرند. ...  بیشتر

تحلیلی بر الگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن طی سال های(1385-1335)

علی شماعی؛ فاطمه فدایی دهکردی

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 75-86

چکیده
  بررسی‌های آماری ومیدانی درچند دﻫﻪ اﺧﯿﺮ مشخص می‌سازد ﺷﻬﺮکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری اﯾﺮان دﭼﺎر توسعه کالبدی- فضایی قابل توجهی ﺷﺪه‫است. بطوری که رشد سالانه ﺟﻤﻌﯿﺖ این ‫ﺷﻬﺮ ﻃﯽ 50 ﺳﺎل اﺧﯿﺮبیش از 6/3درصد و رشد مساحت شهر حدود 5 درصد را نشان می‌دهد. اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪة مساحت و ﺟﻤﻌﯿﺖ که غالباً ناشی از مهاجرت است، مسائلی ...  بیشتر

تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهران

علی شماعی؛ علی عزیزی کاوه

دوره 22، شماره 85 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 43-58

چکیده
  بافت­ های فرسوده با چالش­ های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مواجه­اند. سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری از مهمترین ویژگی­ های این بافت­ ها می­ باشد. محله شهید دستغیب به عنوان نمونه ­ای از فرسوده ­ترین محله­ ی منطقه نُه شهر تهران از لحاظ کالبدی، اقتصادی و اجتماعی با چالش­ های متعددی روبرو است. هدف این پژوهش تبیین ...  بیشتر

بررسی عوامل و پدیده های مؤثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تأکید بر مناطق حاشیه نشین)

علی شماعی؛ محمد عین شاهی میرزا؛ جواد ملکان

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 45-50

چکیده
  در طی چند دهه اخیر به دنبال تحولات صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت از روستاها به شهر­ها رشد و گسترش مناطق حاشیه نشین، انواع آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. امروزه آسیب­‌های اجتماعی از مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت درکلانشهرها محسوب می­‌شوند. افزایش روز افزون تعداد مجرمین در کلانشهرها بخصوص در کشورهای در حال توسعه ...  بیشتر