دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران

ایرج مغفوری مقدم؛ سید عارف علوی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 17-21

چکیده
  موجودات زنده درمقابل دو نیروى مختلف و متضاد یکى درونى (تغییرات ژنتیکى) و دیگرى بیرونى (تغییرات محیطى) قرارمى‏ گیرند. برآیند این دو نیرو فرگشت (Evolution) جانداران درگذر زمان مى‏ باشد. تغییرات محیطى که منجر به فرگشت جانوران مى‏ شود را مى‏ توان به چهارگروه تقسیم کرد: الف: تغییرات اکولوژى که منجر به فرگشت هاى خرد (Microevolution) و انتخاب طبیعى(Natural ...  بیشتر

تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 23-26

چکیده
  مانند دیگر پدیده ‏هاى طبیعى جهان زاویه میل محور زمین نیز دچار تغییر و دگرگونى مى‏ باشد. این تغییرات را مى‏ توان به دو بخش تقسیم کرد. اول تغییرات چرخه‏ اى منظم زاویه میل زمین که قسمتى از تغییرات میلانکویچى است و در هر 41 هزارسال مقدار آن مثبت و منفى 5/3 مى‏ باشد. دوم تغییرات بلند مدت زمین ‏شناسى زاویه میل زمین که به نظر مى ‏رسد ...  بیشتر

تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات زنده

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 76-80

چکیده
  یکی از پدیده­ های مهم در تکامل جانداران، انقراض (Extinction) می ­باشد. انقراض یک گونه، زمانی اتفاق می­ افتد که موجودات قادر به سازش در مقابل تغییرات ناگهانی محیط نمی­ باشد. زمین سیاره­ای بسیار پویا می­ باشد و در مقابل بسیاری از تغییرات خارجی مقاومت نموده و منجر به ثبات شرایط زیستی می­ شود. ولی در برخی از زمان ها تغییرات محیطی بسیار ...  بیشتر