دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی استان کرمان سیل

قدرت اله عابدی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1378، ، صفحه 14-18

چکیده
  سیل یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که همه ساله تلفات و خسارات فراوانی را به همراه دارد. وقوع تعداد سیلاب همه ساله در حال افزایش می­ باشد. عوامل متعددی در این فزونی دخیل هستند که عبارتنداز: ریزش باران­ های مداوم و سنگین و بارندگی­ های رگباری و کوتاه مدت، تخریب شدید عرصه ­های مرتعی و جنگلی، افزایش جمعیت و بدنبال آن افزایش واحدهای ...  بیشتر

بررسی بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه پایداری با تأکید بر ایران

قدرت اله عابدی

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1377، ، صفحه 52-64

چکیده
  بلایای طبیعی یکی از موانع اصلی توسعه پایدار محسوب می­ گردند. همواره وقوع آن به عنوان سدی بر سرراه توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی قرار دارد. چنانچه شدت بلایا بیشتر باشد، برنامه­ های توسعه ملی با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود. چرا که بسیاری از تمدن ها و جوامع بشری در اثر وقوع بلایای طبیعی از بین رفته­ اند. انسان با بهره­ برداری ...  بیشتر