دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدل سازی عدم­ قطعیت حاصل از داده­ های ارتفاعی SRTM و ASTER و تأثیر آن بر طبقه بندی لندفرم ها در حوضه ­ی آبریز گرم­چای

بختیار فیضی زاده؛ سلیمه عبدالله آبادی؛ خلیل ولیزاده

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 29-41

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28891

چکیده
  امروزه اعتبار سنجی نتایج حاصل از تحلیل­‌های مکانی GIS، تبدیل به یک چالش بزرگ در دنیای GIS شده­ است. تحلیل عدم قطعیت در زمینه‌­های مختلف توجه به کیفیت داده­ و موضوعات مرتبط با آن از قبیل خطا، مدل­‌های عدم قطعیت، انتشار خطا، حذف خطا و عدم قطعیت در داده‌­ها، بیش از هر زمان دیگر احساس می­‌‌شود. مدل­‌های ارتفاع ­رقومی از ...  بیشتر