دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیری گذرا در تحولات شگرف نقشه برداری در عصر فضا و الکترونیک

منوچهر کوشا

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1369، ، صفحه 16-22

چکیده
  در این مقاله خواهیم دید که در عصر ماهواره و الکترونیک نقشه­ برداری پیر در تمام زمینه­ های جای خود را به نقشه­ برداری جوان با مبانی جدید و با وسائل جدید می­ دهد. ابهت ژئودزی کلاسیک با آن وسائل سنگین با ابزار جدید ماهواره ­ای چقدر کم رنگ شده است. کاربرد تصاویر و اطلاعات ماهواره­ ای در کارتوگرافی در چه زمان کوتاهی از دروازه مقایسه ...  بیشتر