دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی سیاست‌ دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس با روش تحلیل عاملی و امتیازدهی لیکرت

محمد اسکندری نوده؛ لیلا صیّاد بیدهندی

دوره 21، شماره 84 ، اسفند 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  اسکان غیررسمی یکی از مشکلات شهری است که مهمترین مشخصه آن ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری نابهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به خدمات شهری و تغذیه سالم  و تراکم بیش از حدّ می‌باشد. این شرایط بالاخص در کشورهای توسعه نیافته بارزتر است. بیش از نیم تا دو سوم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در حیطه اسکان غیررسمی قرار دارند. در کشور ایران نیز مشکل اسکان ...  بیشتر

کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 18-21

چکیده
   یکى از شیوه‏ هاى متداول و مهم براى تنظیم، ارائه و تحلیل یافته‏ هاى علمى، استفاده از علم آمار است. در علم جغرافیا نیز استفاده از آمار و داده‏ هاى کمى از ضروریات محسوب مى‏ شود. همین طور در رشته‏ هاى مختلف جغرافیا از جمله جغرافیاى شهرى این امر مشهود است. هدف از این تحقیق نمایان ساختن حقایق درون داده‏ ها و تحلیل بر پایه اطلاعات ...  بیشتر