دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
داده کاوی وکاوش وضع موجود الگوی مکانی استقرار کاربری های شهری

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247877

چکیده
  غالباً در تهیه طرح کاربری اراضی شهری از استانداردها و قواعد مبتنی بر دانش کارشناسی استفاده می‌شود. اما آنچه که در نهایت در فضای فیزیکی و واقعی شهر اتفاق می‌افتد، گاهی با قواعد اولیه بنا نهاده شده در تدوین طرح‌های کاربری اراضی، همخوانی ندارد. در این تحقیق با استفاده از روش داده‌کاوی تلاش شده است تا با کمک تحلیل‌های مکانی، روش قواعد ...  بیشتر

مدل سازی سه بعدی و ارزیابی قابلیت دید رانندگان از تابلوهای راهنمای مسیر

سارا کرمی؛ محمد طالعی

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37500

چکیده
  علائم و تابلوها ضمن در اختیارگذاشتن اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز رانندگان، آنها را از مقررات حاکم بر مسیر و خطرات احتمالی پیش ‌رو مطلع می‌کنند. جانمایی اصولی تابلوها در بزرگراه‌ها و معابر شهری با در نظر گرفتن معیارهای دید، تأثیر بسزایی در یافتن به موقع مسیر و جلوگیری از سردرگمی رانندگان و در نتیجه کاهش ترافیک و تصادفات دارد. ...  بیشتر

مکانیابی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی به کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره

سیده ساره دبیری؛ محمد طالعی؛ قاسم جوادی

دوره 28، شماره 109 ، خرداد 1398، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.35640

چکیده
  تعیین مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی جهت اکتشاف و بهره‌برداری انرژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست، دارای اهمیت ویژه است. هدف از این مطالعه کاوش مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی با توجه به ویژگی‌های زمین شناسی مناطق شمال غربی کشور، با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی  و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد. در این مطالعه ...  بیشتر

توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی

دوره 24، شماره 93 ، خرداد 1394، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14005

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به خصوص در کشورهای دارای سابقه فرهنگی و جاذبه‌های متعدد گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا سامانه‌های توصیه گر گردشگری جهت کمک به گردشگران طراحی شده است. برنامه‌ریزی گردشگری قبل از اقدام به سفر، به شخص امکان بازدید بهتر و تعداد بیشتری از مکان‌ها را می‌دهد. در نتیجه انجام ...  بیشتر