دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مقدمه ای بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی

معصومه رجبی (مترجم)

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1379، ، صفحه 11-19

چکیده
  سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار پردازش اطلاعات براساس کامپیوتر به منظور جمع ­آوری، ذخیره، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات (فضایی) جغرافیایی است. سامانه اطلاعات جغرافیایی در واقع یک سیستم پایگاه اطلاعات است که خصوصاً برای داده­ های برداری مبنای مکانی (با استفاده از مختصات جغرافیایی) طراحی شده است. اطلاعات جمع ­آوری شده می­ ...  بیشتر