دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
مدل‌سازی پیامدهای ساختاری تغییرات اقلیمی در شهر اهواز با بهره گیری از مدل System Dynamic

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ فرشته شنبه پور

دوره 31، شماره 124 ، اسفند 1401، ، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.551734.2863

چکیده
  یکی از نگرانی‌های جامعه انسانی درباره تغییراتی است که در اثر گرمایش زمین موجب تغییر در پارامترهای اقلیمی می­ شود. با توجه به این مهم که تغییرات اقلیمی بر همه بخش‌ها اثر می‌گذارد، بررسی پیامدهای حاصل از این تغییرات نیازمند بررسی همه‌جانبه تمام بخش ­ها و عوامل مؤثر با یک رویکرد سیستمی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای ناشی ...  بیشتر

آمایش سرزمین در بعد دفاعی
بررسی و پیش‌بینی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿمی حوضه آبریز جازموریان

محمد حسن نامی

دوره 31، شماره 124 ، اسفند 1401، ، صفحه 137-147

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.560594.2899

چکیده
  پیش­ بینی تغییرات اقلیمی و ارزیابی تاثیرات اقلیمی پیش­ بینی شده در اکوسیستم ‏ها‏‏‏ی آب شیرین به خصوص با توجه به تاثیرات انسانی و پاسخ‏ ها‏‏‏ به این تاثیرات بسیار پیچیده است. در ایران مطالعات محدودی خصوصاً در جنوب شرقی کشور که با مشکلاتی از جمله خشکسالی و گردوغبار روبروست، صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از داده­ های ...  بیشتر

بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک

مجتبی یمانی؛ عارفه شعبانی عراقی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابوالقاسم گورابی؛ نفیسه اشتری

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242862

چکیده
  تحولات اقلیمی مهم‌ترین رویداد دوره کواترنری است که این تحولات به‌­طور وسیعی در ژئومورفولوژی و رسوب‌شناسی این دوره منعکس شده است و علم پالئوژئومورفولوژی به فهم تغییرات اقلیمی گذشته و پیش‌بینی این تغییرات در آینده کمک می‌کند. دریاچه‌های واقع در چاله‌های بسته دوره‌های سرد یا بارانی کواترنر را دریاچه‌های پلویال می‌گویند که ...  بیشتر

تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تأثیرات تغییر اقلیم بر آن

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37495

چکیده
  بنیان و پایۀ فضاسازی، قلمروگستری، تحدید حدود و مرزبندی در دریاها بر اساس عوامل جغرافیایی (بویژه جغرافیای طبیعی) صورت می‌گیرد. در میان عوامل متعدد جغرافیای طبیعی، جزر و مد در تحدید حدود و قلمروسازی دریایی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. با این وجود، کشورهای جهان هرکدام از سطح مبنای مشخصی برای تعیین خط جزر خود بهره گرفته و این موضوع ...  بیشتر