دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مجموعه کتاب های جهان اسلام - کتاب اوّل: کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا؛ «مراکش»

سید یحیی صفوی

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 2-17

چکیده
  مجموعه کتاب های جهان اسلام به مطالعه تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان اسلام به ویژه مناطق استراتژیکی همچون شمال آفریقا، غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا در سال‌های 2010 به بعد، پرداخته است. هم اکنون، بیش از یک سال از نهضت‌های بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان و شجاع و کهن مصر، لیبی، یمن و بحرین می‌گذرد و عموم مردم ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت ششم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش چهارم- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام

سید یحیی رحیم صفوی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 11-13

چکیده
  جهان اسلام گستره وسیعى از ساحل غربى اقیانوس اطلس در آمریکاى جنوبى تا حد سواحل غربى اقیانوس آرام در قاره ‏ى آسیا را دربرگرفته است. وسعتى که بیش از 22 درصد از مجموع خشکى‏ هاى جهان را در برمى‏ گیرد و بخش ‏هاى وسیعى از دو قاره‏ ى آسیا و آفریقا و بخش‏ هاى کوچکى از قاره ‏ى اروپا و امریکا را شامل مى‏ شود. ظرفیت‏ هاى نهفته در فضاى ...  بیشتر