نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده عمران و نقشه ­برداری دانشگاه صنعتی خواجه­نصیرالدین­ طوسی

چکیده

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز می‌باشد. داشتن اطلاعات مکانی به روز و کاربرد صحیح آنها یکی از مباحث مهم در فرماندهی می‌باشد. C4I یک سامانه اطلاعات مکانی در فرماندهی و کنترل است که از چند سامانه کوچکتر تشکیل شده است و فرماندهان نظامی می‌توانند با کمک آن اطلاعات دشمن را ارزیابی نموده و تصمیمات بهتری اخذ نمایند. سیستم اطلاعات مکانی می‌تواند در رسیدن به تصمیمات منطقی‌تر به فرماندهان کمک کند. سیستم اطلاعات مکانی قادر است با مدل نمودن زمین و عوارضی که روی زمین قرار دارند دید خوبی از منطقه عملیاتی در اختیار فرماند­هان نظامی قرار دهد.  این مقاله به بررسی اهمیت و جایگاه  سیستم اطلاعات مکانی در توسعه فرماندهی و کنترل با روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌پردازد.
استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند سیستم اطلاعات مکانی همراه (Mobile GIS) و سیستم اطلاعات مکانی تحت وب (WEB GIS) به منظور مکان­یابی بهترین مکان‌ها با کارکردهای مختلف از جمله قابلیت‌های سامانه اطلاعات مکانی در فرماندهی و کنترل (C4I) از اهداف مقاله می‌باشد. بنابراین با استفاده از قابلیت‌های سیستم اطلاعات مکانی می‌توان با مدلسازی منطقه عملیاتی به بالاترین سرعت در تصمیم گیری بهینه و معتبرجهت فرماندهی و کنترل رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Importance of Geospatial Information System(GIS) in the command and control (C4I)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Modiri 1
  • Reza Aghataher 2
  • Mohammad Fallah Zazuli 3
  • Mohsen Jafari 4

1 Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

2 Master degree in Geospatial Information system, Tehran University

3 Student of master in Geopatial Infromation system , Islamic Azad University

4 Master degree in Geospatial Information System, Khaje - Nasir University

چکیده [English]

Effective planning and decision-making require access to accurate and updated information. Having updated spatial information and proper application of it is one of the most important topics in the command. A C4I system is composed of several smaller systems that can help military commanders assess the enemy’s information and make better decisions. Geospatial Information System )GIS( can assist commanders in achieving more rational decisions. GIS by modeling the Earth and the effect on Earth will provide a good view of the operating area for military commanders. This article reviews the role and application of Geospatial Information System in development of command and control.Using of new technologies such as mobile Geospatial Information System )Mobile GIS( and web-based Geospatial Information System )WEB GIS(, followed by locating the best places with different functions are GIS capabilities in command and control )C4I(.Thus, using Geospatial Information System capabilities by modeling of the operating area can be reached the highest rates in optimal and valid decisions for command and control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geospatial Information System (GIS)
  • Command and Control (C4I)
  • Mobile GIS
  • Web GIS
  • Locating
1- آراسته، کشته‌گر و آل شیخ؛ رضا، احسانعلی و علی اصغر؛ (1392)؛ بهره‌گیری از فناوری HIIP در Mobile GIS؛ بیستمین همایش ژئوماتیک؛ تهران.
2- اجلالی و زمانی؛ مینا و فرینا؛ (1388)؛ زیرساختار ارتباطات رایانه‌ای فرماندهی و کنترل سامانه سلاح؛ سومین کنفرانس فرماندهی و کنترل؛ تهران.
3- جزیرئیان، آل‌شیخ و هلالی؛ ایرج، علی اصغر و حسین؛ (1385)؛ تکنولوژی WEBGIS و روش اجرا، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 57؛ تهران.
4- جلالی فر، آل شیخ و صادقی نیارکی؛ رسول، علی اصغر و ابوالقاسم؛ (1391)؛ طراحی و توسعه یک وب سرویس مکانی به منظور تهیه نقشه‌های زمانمند و پویای خطرپذیری سیل در محیط شهری مطالعه موردی رودخانه مهران رود تبریز؛ همایش ژئوماتیک.
5- جلالی‌نسب و رئوفیان؛ عبدالله و محمود؛ (1390)؛ نقش GIS در راستای بهره‌وری بهینه از C4I در امور دفاعی؛ پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران؛ تهران.
6- خادمی؛ (1372)؛ آشنایی با ابعاد مفاهیم سامانه پشتیبانی در تصمیم‌­گیری؛ ماهنامه تدبیر؛ سازمان مدیریت صنعتی.
7- رضیعی، فاطمه؛ (1383)؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی- کاربردهای شهری GIS؛ انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح؛ تهران.
8- رعدی و علوی؛ اسماعیل و حسین؛ (1390)؛ مدلسازی تهدیدات وارده به سامانه‌های C4I بر اساس گراف SIG جهت افزایش امنیت در این سامانه­‌ها؛ پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران؛ تهران.
9- سهیلی، محمدرضا؛ (1389)؛ نقش سامانه‌های تصمیم یار مبتنی بر GIS  و داده‌های ژئوماتیک در C4I؛ کنفرانس کنترل و فرماندهی؛ تهران.
10- شکسته‌بند، یکتایی و عباسی دزفولی؛ سارا، محمد حسین و ماشاءالله؛ (1390)؛ پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر با چاهک متحرک؛ پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران؛ تهران.
11- صلاح اصفهانی، محمد؛ (1390)؛ چالش­‌های شبکه‌های سیار موردی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل با رویکرد استفاده در جنگ شبکه مدار؛ پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران؛ تهران.
12- عبدلی و ملک؛ صابر و محمدرضا؛ (1390)؛ یک سامانه اطلاعات مکانی بافت آگاه برای ایمنی رانندگان؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران.
13- عیسوی، قلیزاده و اجارودی؛ هیرو، محمدحسن و محمد؛ (1390)؛ تدوین استراتژی راهبردی در جنگ سایبری بر پایه تکنولوژی RFID ؛ پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران؛ تهران.
14 - غضنفری و ملک؛ سارا و محمدرضا؛ (1389)؛ استفاده از اطلاعات افزوده مکانی برای تسهیل خدمات در LBS ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛ تهران.
15- فلاح ززولی و جعفری؛ محمد و محسن؛ (1392)؛ بررسی کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی در مدیریت و برنامه‌­ریزی شهری؛ کنفرانس بین­‌المللی معماری شهرسازی؛ تبریز.
16- کرمی، رئیسی و کاتورانی؛ جلال، رضا و شلیر؛ (1390)؛ اصول و کلیات Web GIS ؛ انتشارات ماهواره؛ تهران.
17- مبارکی، منصوریان و ملک؛ علی، علی و محمدرضا؛ (1386)؛ نقش SDI و Mobile GIS در مدیریت حوادث؛ همایش ژئوماتیک؛ تهران.
18- میرزاپور، حکیم پور، نادی و ناصری؛ کاظم، فرشاد، سعید و فرزین؛ (1392)؛ تعیین مکان بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌­گیری مکانی تحت وب؛ بیستمین همایش ملی ژئوماتیک؛ تهران.
19- مهجوریان و شمس؛ امیررضا و فریدون؛ (1386)؛ تدوین متدلوژی برنامه­‌ریزی سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب زکمن؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران.
20- نامی، جعفری و آقاطاهر؛ محمدحسن، محسن و رضا؛ (1387)؛ کاربردهای GIS در C4ISR ؛ کنفرانس فرماندهی و کنترل؛ تهران.
21- Barlaz,m. Kaplan,P.Ranjithan,s. Rynk,R., (2003); Evaluzting environmental impacts of solid waste management alternatives.
22-Day,J., Swann,D., (2008); ESRI, Geospatially enabling battle command.
23-  GIS-A Critical defense infrastructure, ESRI, July, 2005.
24-GIS for defense and intelligence, ESRI, Frankel, (2000)
25- Hamilton, A., (2006); DODAF based information assurance architecture, Journal of defense software engineering, auburn university.
26- Kaisler,S.H., Armour,f., and Valivullah,M.(2005); Enterprise architecting: critical problems, pro. Of the 38th Hawaii Intl Con on system sciences,22- GIS-A Critical defense infrastructure, ESRI, July, 2005.
27- Kopp,c.,(2010); Advances in PLA C4ISR capabilities, journal of analysis and information, Chaina brief, Volume X,2010.
28- Olzak, T., (2010); Risk management for reasonable information asset protection.
29-  Peng, S.A., (2008); Toward consolidated tactical network architecture, A modeling and simulation study, proceesing of IEEE MILCOM.
30- Wilton,D.R.(2001); The relationship between IT strategic planning and enterprise architecture practice. Journal of battle field technology, Vol.4,No.1,
31- Zachman, J.A.; (1987)A Framework for Information System Architecture , IBM System Journal, Vol.26, No3,