دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I)

مهدی مدیری؛ رضا آقا طاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 5-16

چکیده
  برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز می‌باشد. داشتن اطلاعات مکانی به روز و کاربرد صحیح آنها یکی از مباحث مهم در فرماندهی می‌باشد. C4I یک سامانه اطلاعات مکانی در فرماندهی و کنترل است که از چند سامانه کوچکتر تشکیل شده است و فرماندهان نظامی می‌توانند با کمک آن اطلاعات دشمن را ارزیابی نموده و تصمیمات ...  بیشتر

ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه

ناصر سلطانی

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 17-27

چکیده
  بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه، یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی، زمین‌شناختی و انسانی  کشور  محسوب می‌گردد. این وضعیت،  شناخت بهتر فرایندهای اصلی مؤثر بر نوسانات تراز آب دریاچه را ضروری می‌نماید تا برنامه‌های مدیریتی مناسب به منظور ممانعت از آن را هدایت نماید. بر همین اساس، در مقاله‌ی حاضر ضمن اذعان به نقش عوامل طبیعی ...  بیشتر

نقشه مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی و لزوم تهیه آن برای کرانه های شمالی و جنوبی ایران

عزت الله قنواتی؛ رضا منصوری؛ سیدعبدالسلام حیدری

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 29-41

چکیده
  مناطق ‌ساحلی همواره در گذر زمان به عنوان یکی از کانون‌های جمعیتی در روی کره زمین بوده‌اند، امروزه حدود 60 درصد از جوامع در مناطق‌ ساحلی زندگی می‌کنند. همچنین در بیشتر کشورهای ساحلی، شهرهای کرانه از تراکم جمعیتی بالایی برخوردارند. بنابراین با توجه به تراکم جمعیتی بالا در این مناطق و بهره‌گیری‌های گوناگون انسان از محیط‌های دریایی- ...  بیشتر

فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر جمعیت(مطالعه­ ی موردی: بندرترکمن)

زهرا محمدی؛ حمیدرضا افتخاری

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 43-54

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیده‌ی نویی است که تأثیرات فراوانی در عرصه­‌های مختلف زندگی بشری دارد. در مسیر تحول و افزایش جمعیت و گسترده و پیچیده‌تر شدن شهرها، نیازها و معضلات انسان و محیط زیست او نیز پیچیده­تر گردید. در پاسخ به این نیازها و معضلات بود که مفاهیمی همچون: رفاه و امنیت، آسایش، حفاظت از محیط زیست و توسعه برجسته‌تر شد. ...  بیشتر

کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ماتریس ضرب کاربری ها (مطالعه موردی: منطقه دزفول)

علی شجاعیان

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 55-62

چکیده
  آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شامل کاربرد مجموعه داده‌های چند زمانه به منظور مشخص نمودن مناطقی است که کاربری و پوشش زمینی آنها در تاریخ‌های مختلف تصویربرداری تغییراتی داشته‌اند. از روش‌­های نوین در این زمینه بکارگیری سنجش از دور بعنوان ابزاری تکرارپذیر، مقرون به صرفه و در دسترس است. به همین منظور به بررسی تغییرات کاربری اراضی ...  بیشتر

کاربرد GIS و RS در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تأکید بر زیربخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

علی زنگی آبادی؛ فرحناز ابوالحسنی

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 63-73

چکیده
  به کارگیری سامانه  GIS و RS یکی از جدیدترین روش‌های ارزیابی اراضی و اجرای پروژه‌های آمایش سرزمین است. لذا آشنا نمودن کامل کاربران با قابلیت‌ها و محدودیت‌های ابزار GIS و RS در اجرای برنامه‌های آمایشی و مدیریت اراضی به منظور پرهیز از ارزیابی‌های نادرست ضرورت می‌یابد. این بررسی با هدف ارزیابی مدیریت اراضی کشاورزی با بهره‌گیری از ابزار ...  بیشتر

تبیین جریانات مناطق میان - مرزی و اثرات آن بر توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه میان- مرزی بانه)

خدر فرجی راد؛ علی محمدپور؛ ریباز قربانی نژاد

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 75-86

چکیده
  مناطق مرزی در اغلب کشورها و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به علت در حاشیه قرار گرفتن و برخورداری از ساختارهای متفاوت فرهنگی که زمینه را برای شکل‌گیری نگرش خاصی در حاکمان نسبت به آن فراهم می‌کند، به لحاظ سطح توسعه در قیاس با مناطق مرکزی کشور در سطح پایین‌تری قرار دارند. با این حال، گسترش فرایند جهانی شدن در دهه­‌های اخیر که منجر ...  بیشتر

بررسی کاربری اراضی در شهر مهاباد با استفاده از مدل SWOT

علی موحد؛ منصور عزیزی؛ نعمت کرده

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، صفحه 87-99

چکیده
  کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آن، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع اصلی برنامه‌ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح‌های توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می‌زند و همواره یکی از مسایل اساسی اجتماعی- اقتصادی ...  بیشتر