نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تصاویر سنجندهه ای فراطیفی هوایی یا ماهوارهای، اطلاعات بازتابی از سطح زمین را در بیش از صد باند طیفی ثبت می‎کنند. تصاویر فراطیفی برای کاربرد‎های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند و روش‎های گوناگونی برای استخراج اطلاعات از این تصاویر ارائه شده و گسترش یافته است. یکی از مهمترین روشهای استخراج اطلاعات از تصاویر فراطیفی، تشخیص عوارض پنهان یا آشکارسازی ناهنجاری1 است.
ایده اساسی طراحی سنجنده های فراطیفی بر اساس پاسخ هر عنصر به نواحی مختلف طیف الکترومغناطیس شکل گرفته است. هر عنصر، بر اساس ساختار مولکولی خود، عکس العمل بازتابی مشخصی در نواحی مختلف طیف الکترومغناطیس دارد. این بازتاب برای عناصر و مواد مختلف زمین در شرایط یکسان، منحصر به فرد است.
تصاویر فراطیفی کاربردهای گسترده و متنوعی دارند که از آن جمله میتوان به پایش زیست محیطی، کاربرد کشاورزی، شناسایی آثار حوادث غیرمترقبه، زمین شناسی و اکتشاف معادن، مطالعات شهری و منطقه ای اشاره کرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hint: The discovery of unseen complications in hyperspectral images

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Imageries received from aerial hyperspectral or satellite sensors record reflected data from earth surface in more than a hundred spectral bands. Hyperspectral imageries are used in different applications and different methods have been proposed and developed to extract data from these imageries. Diagnosing inconspicuous features or anomaly detecting is one of the most important methods in extracting data from hyperspectral imageries.
The basic idea in designing hyperspectral sensors is based on the response each element shows in different sections of electromagnetic spectrum. Each element shows a specific reflective response in different sections of electromagnetic spectrum based on its own molecular structure. Different elements and materials show unique reflective response in similar situations.
Hyperspectral imageries have diverse and varied applications, among which we can refer to environmental monitoring, agricultural application, identifying unexpected events, geology, mines exploration and urban and regional studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyperspectral imageries
  • hyperspectral sensors
  • applications of hyperspectral imageries
-1 صفا خزایی، سعید همایونی و عبدالرضا صفری(1389)، تصویربرداری فراطیفی و ملاحظات «آفا» در برابر تهدیدات آن، علوم و فناوریهای پدافند غیر عامل، سال اول، شماره ۲، صفحات ۶۳-۷۴.
2- Borghys. D, Truyen. E, Shimoni.M. and Perneel.C. (2009) Anomaly detection in hyperspectral images of complex scenes,  in Proceedings of 29th Earsel Symposium, MAI, Chania.
3- Kim, D. H and Finkel, L. H,( 2003) Hyperspectral image processing using locally linear embedding, in Proceedings of the 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Capri Island, Italy, pp. 316-319.
4- Matteoli, S. Diani, M. and Corsini, G. (2010) A tutorial overview of anomaly detection in hyperspectral images, IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, vol. 25, no. 7, pp. 5-28.
5-  Shippert, P. (2003)  Introduction to hyperspectral image analysis,  Online Journal of Space Communication, vol. 3,.
-6 دانشنامه فضایی ایران، «فناوری تصویر برداری فراطیفی»(۱۳۸۶ ).
7- Manolakis, D. and Shaw, G. (2002) Detection algorithms for hyperspectral imaging applications,  IEEE Signal Processing Magazine, vol. 19, no. 1, pp. 29 43.
8-  Nicholas, M.( 2010)  Remote Sensing Tutorial, AVIRIS and other Imaging Spectrometers,  [Online]. Available: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect13/Sect13_9.html [Accessed: 06-Oct-2011].