دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: پیدایی عوارض ناپیدا در تصاویر فراطیفی

مهدی مدیری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 2-6

چکیده
  تصاویر سنجندهه ای فراطیفی هوایی یا ماهوارهای، اطلاعات بازتابی از سطح زمین را در بیش از صد باند طیفی ثبت می‎کنند. تصاویر فراطیفی برای کاربرد‎های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند و روش‎های گوناگونی برای استخراج اطلاعات از این تصاویر ارائه شده و گسترش یافته است. یکی از مهمترین روشهای استخراج اطلاعات از تصاویر فراطیفی، تشخیص عوارض ...  بیشتر

تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 7-13

چکیده
  گردشگری را می‌توان «صنعت سفید» نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه‌ساز دوستی و تفاهم بین ملت‌ها و ارمغان آورنده صلح و صفا برای مردم است. گردشگری یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی است. گردشگری بخصوص در زمانی که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی توفان های تندری درجنوب غرب کشور

حسن لشکری؛ زهرا حجتی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 14-21

چکیده
  به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی- دینامیکی که در جنوب غرب کشور موجب ایجاد توفان‌های رعد وبرق می‌گردد، داده‌های مربوط به 16 ایستگاه سینوپتیک جنوب غرب ایران در دوره آماری 10 ساله (1996-2005) استخراج گردید که با برازش با داده‌های بارندگی، شش نمونه از نوع توفان‌های شدید شناسایی گردید. با مطالعه روی سامانه‌های استخراج شده، دو نوع الگوی کلی ...  بیشتر

پیش بینی تغییرات کاربری زمین با استفاده از شبکه های عصبی و GIS

غلامرضا لطیفی؛ محمد حسین کاظمی اندریان

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 22-26

چکیده
  در این مقاله مدل دگرگونی زمین که مشتمل بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)(1) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs)(2) می‌باشد ارائه شده است. در این مدل از عوامل متنوع سیاسی، اجتماعی و محیطی به عنوان متغیرهای پیشگوی استفاده گردیده است. این پژوهش نسخه‌ای از مدل LTM(3) را برای محدوده حوزه آبخیز گرند تریورز در خلیج میشیگان ارائه کرده و نشان می‌دهد که چگونه ...  بیشتر

روشهای سازهای مدیریت سیلاب با توجه به قابلیت های ژئومورفولوژیک در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستای فرطان از توابع شهرستان اسفراین

تیمور جعفری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 27-35

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی علل سیل‌گیری روستای فرطان از توابع شهرستان اسفراین و معرفی کارایی ژئومورفولوژی در ارائه روش‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب، انجام شد. با توجه به وضع موجود، در ارائه راهکارهای کنترل سیل عمدتاً از روش‌های سازه‌ای به ویژه طراحی کانال‌ها، پل‌ها و مخزن تأخیری استفاده شد. به منظور طراحی این سازه‌ها ابتدا با استفاده ...  بیشتر

بررسی روند تاریخی صدور سند مالکیت مسکونی روستایی در ایران

مجتبی قدیری معصوم؛ سهیلا ایرانخواه خانقاه

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 36-43

چکیده
  فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند، توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا ...  بیشتر

مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

ملیحه سادات مدنیان؛ علیرضا سفیانیان

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 44-49

چکیده
  آشکارسازی تغییرات فرآیند شناسایی تفاوت‌ها در وضعیت یک شیء یا پدیده به وسیله مشاهده آن در زمان‌های متفاوت است. آشکارسازی دقیق و به موقع تغییرات سیما و پستی و بلندی‌های سطح زمین پایه‌ای برای فهم بهتر روابط، برهم‌کنش‌های انسان و پدیده‌های طبیعی برای مدیریت و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد. داده‌های سنجش از دور به علت بزرگنمایی ...  بیشتر

اصول و معیارهای شهر سالم

کرامت الله زیاری؛ محمدحسین جانبابانژاد

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 50-56

چکیده
  ایده شهر سالم طرح آرمان گرایانه‌ای است. با اینکه سابقه طرح آن به بیش از چند سال نمی‌رسد، معهذا ریشه‌های تاریخی آن بس طولانی و پرفراز و نشیب است. در واقع سال 1984 نقطه عطفی برای این مقوله است که با همت اشخاصی چون پرفسور دهل، دکتر اشتون و استقبال بی‌دریغ سازمان بهداشت جهانی (WHO) که آنرا در راستای ضمانت اجرایی اهداف و سیاست‌هایش می‌دید، ...  بیشتر

مدل سازی آماری سیلاب با استفاده از خصوصیات فیزیوگرافی در حوضه بازُفت

هوشمند عطایی؛ ثریا علیجانی علیجانوند

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 57-63

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی اجمالی حوضه بازُفت از زیر حوضه‌های رود کارون، به بحث در خصوص پیش‌بینی دبی‌های سیلابی با راه‌های متفاوت پرداخته شده است که هر یک از این روش ها نیازمند یکسری داده‌ها برای آن مناطق می‌باشد. با توجه به کمبود آمار در اکثر حوضه‌ها و زیرحوضه‌های کشور، راه‌حل‌هایی پیشنهاد شده که نیاز کمتری به آمار هیدرولوژیکی ...  بیشتر

ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی رودخانه بوانات

صمد عبدی؛ محمد حسین رامشت

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 64-70

چکیده
  با توجه به اینکه تحولات اقلیم بخصوص تحولات اقلیمی دوران چهارم همواره چهره زمین را دستخوش تغییر کرده است شناسایی و ردیابی آثار این تحولات مقوله‌ای مهم برای ژئومورفولوژیست‌ها محسوب می‌شود. یکی از مهمترین شواهد تغییرات وتحولات اقلیمی دوران چهارم وجود آثار یخچال‌های طبیعی  باقی مانده از این دوره می‌باشد.  در این مقاله به شناسایی ...  بیشتر

مدل های ذوب برف

سیده آمنه سجادی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 71-78

چکیده
  جهت پیش‌بینی جریان در نواحی کوهستانی و مطالعه فعالیت سیستم رودخانه‌ها تعیین پارامترهایی چون، بارش- برف و عمق برف- میزان دبی و دمای هوا بسیار مهم می‌باشند. در ارتباط با هیدرولوژی برف تعیین مدل‌های مناسب ذوب برف در هر منطقه قابل اهمیت می‌باشند. لذا در این مقاله پس از مطالعه عوامل مؤثر در ذوب برف به بررسی انواع مدل‌های ذوب برف پرداخته ...  بیشتر

پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس

سمیه خسروی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 79-84

چکیده
  دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن حدود ...  بیشتر

بررسی تأثیر شرایط اقتصادی بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت از بخش رضویه شهرستان مشهد)

کتایون علیزاده؛ حجت هاشمی نژاد

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 85-88

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی گروه‌های مختلف اجتماعی در روستاهای نمونه دهستان پایین ولایت در شهرستان مشهد از استان خراسان رضوی می‌پردازد. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه آماری 404 خانوار و یا 1804 نفر بوده که در این میان 40 خانوار در روستاهای نمونه از طریق ...  بیشتر

مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى

علی حسنوندی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 89-91

چکیده
  در سال‌هاى اخیر، نگرانى‌هاى فراوانى در سطح جهان در رابطه با اثرات و عواقب برخى از فعالیت‌هاى کشاورزى بر محیط زیست و جامعه مشاهده گردیده است، افزایش میزان استفاده از نهاده‌هایى چون کودهاى شیمیایى، علف‌کش‌ها، آفت‌کش‌هاى شیمیایى و... که به منظور افزایش عملکرد و ارتقاى سطح تولید صورت مى‌گیرد و همچنین فاضلاب‌هاى حاصل از شستشوى دامدارى‌ها ...  بیشتر

تحلیل جغرافیایی مسکن محلات شهری ایلام

حمیدرضا وارثی؛ مریم عسکری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 92-98

چکیده
  در سالهای اخیر به علت رشد سریع شهرنشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه‌ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، خدمات شهری با مسایل و مشکلات بی‌شماری روبه رو شده‌اند. افزایش بی‌رویه و شتابان  جمعیت با توجه به گنجایش شهر، باعث شتاب در ساخت و سازهای ناهمگون و بدون برنامه‌ریزی صحیح شهری و عدم توزیع امکانات و خدمات، جهت برخورداری افراد ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 12 اردیبهشت 1389 ایلام

حسین حدادی؛ حسن حیدری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 99-103

چکیده
  یکی از پدیده‌های محیطی غرب کشور وقوع بارش‌های سنگین همراه با توفان­ تندری است. منطقه غرب کشور در اثر قرار گیری در برابر مسیر بادهای غربی و رطوبت دریای مدیترانه و همچنین وجود ارتفاعات زاگرس، منطقه‌­ای مستعد برای وقوع بارش سنگین و تندری می‌­باشد. برای مطالعه سینوپتیکی بارش سنگین روز 12 اردیبهشت 1389 از داده‌­های جو بالای موجود ...  بیشتر

بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان

مهدی احمدی؛ امید ابراهیمی؛ آرمان قیسوندی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 104-109

چکیده
  یکی از راهبردهایی که اخیراً در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه وگسترش توریسم در مناطق محروم و دارای پتانسیل‌های لازم برای توسعه گردشگری است. حفاظت از  محیط به عنوان یک امر مهم در نقاط مختلف جهان، احساس  می‌شود. در بسیاری از نقاط جهان حفاظت از اکوسیستم و نگهداری از حیات زیست به عنوان یک مسئله مهم تلقی می‌شود. در این مقاله ...  بیشتر

گردشگری، موضوع علم جغرافیا

پریوش کرمی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، صفحه 110-112

چکیده
  جغرافیا از نظر دانشمند بزرگ یونانی اراتوستن در 2300 سال قبل، مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان توصیف شده است. جغرافیا در مطالعه زمین به عوامل طبیعی و انسانی متعددی برخورد می کند. مفهوم جغرافیا رابطه انسان با محیط است. انسان در محیط، فعالیت ها و نقش آفرینی های متعددی دارد و محیط شامل محیط طبیعی، انسانی و اجتماعی می باشد. با شناخت محیط و ...  بیشتر