نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جغرافیا از نظر دانشمند بزرگ یونانی اراتوستن در 2300 سال قبل، مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان توصیف شده است. جغرافیا در مطالعه زمین به عوامل طبیعی و انسانی متعددی برخورد می کند.
مفهوم جغرافیا رابطه انسان با محیط است. انسان در محیط، فعالیت ها و نقش آفرینی های متعددی دارد و محیط شامل محیط طبیعی، انسانی و اجتماعی می باشد. با شناخت محیط و استفاده بهینه از توان ها و ظرفیت های جغرافیایی مانند دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، آبشارها، مناطق جنگلی، کشتزارهای زراعی، مناطق کوهستانی، مراکز زیارتی، باستانی و فرهنگی می توان با جذب گردشگر در راه توسعه و افزایش درآمد تلاش کرد.  محیط به عنوان رکن اصلی جریان گردشگری در تبلور فضایی برای جذب گردشگر نقش مهمی ایفا می کند و ابزارهای متنوعی را در اختیار می نهد. به طور کلی باید گفت در مفهوم محیط جغرافیایی تأکید بر جامعه است و نمی توان ویژگی های جامعه را از شرایط طبیعی یا مکانی جدا کرد. هر چشم انداز جغرافیایی، هماهنگی و سازگاری انسان را با شرایط مکانی ظاهر می سازد. از آنجا که مناطق جغرافیایی هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد ، جاذبه های طبیعی و فرهنگی نیز  به تبعیت از آنها شکل می گیرند و به همین دلیل حوزه های فعالیت گردشگری تیر متنوع می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism, the subject of Geography

نویسنده [English]

  • Parivash Karami

چکیده [English]

According to the Greek scholar, Eratosthenes (194 BC), geography is the study of Earth as the place for human beings. In studying the Earth, geography faces different physical and human factors.
Human-environment relation is the underlying concept of geography. Environment consists of natural, human and social environments in which human beings have multiple actions and roles to play. Understanding the environment and using geographic capacities and capabilities like seas, lakes, ponds, waterfalls, forests, plantations, mountains, and sacred, ancient and cultural centers, it is possible to attract tourists and endeavor for development and income increase. As the main element of tourism in spatial crystallization, environment plays an important role in attracting tourists and provide diverse tools. Generally, the focus of geographic environment is on society and it is not possible to separate physical and spatial conditions. Every geographic perspective reveals human consistency and alignment with spatial conditions. Since every geographic area has its specific features, natural and cultural attractions are formed in accordance with them and thus there are different areas of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • environment
  • geographic environment
  • tourism geography
  • Sustainable development
1ـ پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی، (1385)، گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت.
2ـ تولائی، سیمین (1386)، « مروری بر صنعت گردشگری»، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
3ـ تولائی، سیمین (1386) « مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای جغرافیا، گردشگری، توسعه پایدار » دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر.
4ـ جوان، جعفر و مهدی سقایی (1382)، « توانهای محیط طبیعی ایران و بهره برداری گردشگری » مجله علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم، شماره 1 .
5ـ جوان، جعفر و مهدی سقایی (1384)، « نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه ای »، نشریه جهاد، شماره 259.
6ـ خالدی، شهریار (1377)، « جغرافیای زیستی »، انتشارات قوس.
7ـ رضوانی، علی اصغر، (1374)، « جغرافیا و صنعت توریسم »، انتشارات پیام نور، چاپ دوم.
8ـ رضوانی، علی اصغر، (1380) « اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت از محیط زیست »، ماهنامه ی اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 174 و 173 .
9ـ  زیرک باش، دیبا، « توریسم فرهنگی در اصفهان»  فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره 25 و 26.
10ـ شکویی، حسین (1364)، « فلسفه جغرافیا »، انتشارات گیتا شناسی.
11ـ شکویی، حسین (1354)، « مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی».
12ـ  میرطالبیان ، محمد حسن (1380)، تأثیر عوامل جغرافیایی منطقه ای در جذب توریست ، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)
13ـ قره نژاد ،حسن ، (1385)، « مجموعه مقالات همایش جغرافیا و قرن بیست و یکم »، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.
14ـ قره نژاد ،حسن ،  (1375)، « اقتصاد و سیاستگذاری توریسم»، انتشارات مانی.
15ـ کاظمی، مهدی (1386)، « مدیریت گردشگری»، انتشارات سمت، چاپ دوم.
16ـ  گی، چاک وای، (1382) « جهانگردی در چشم انداز جوامع » ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم.
17ـ  میرزائی، اکبر و اکرم، (1384) « مدیریت انگیزه پیش شرط توسعه صنعت توریسم در ایران »، مجموعه مقالات دانشگاه آزاد واحد فلاورجان.
18-Williams , Daniel (2001), " leisure places and mode mity ." leisurel Toursim Geographies Routledge.
19- France , lesloy (1999), " sustainable tourism " , Applied Geography , Routledge.
20-Crouch , David (2001). " Encounters in leisure / Tourism " , leisure / Tourism Geographies , Routledge.