نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

جهت پیش‌بینی جریان در نواحی کوهستانی و مطالعه فعالیت سیستم رودخانه‌ها تعیین پارامترهایی چون، بارش- برف و عمق برف- میزان دبی و دمای هوا بسیار مهم می‌باشند. در ارتباط با هیدرولوژی برف تعیین مدل‌های مناسب ذوب برف در هر منطقه قابل اهمیت می‌باشند. لذا در این مقاله پس از مطالعه عوامل مؤثر در ذوب برف به بررسی انواع مدل‌های ذوب برف پرداخته و بهترین مدل ذوب برف را معرفی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Snow Melting Models

نویسنده [English]

  • Seyyede Ameneh Sajjadi

Faculty Member of Islamic Azad University, Rasht Branch

چکیده [English]

Determining parameters like precipitation-snow, snow depth-discharge and temperature are especially important in predicting flow in mountainous areas and studying activities of river system. Regarding snow hydrology, determining appropriate snow melting models of the area are important. Therefore, the present article studies effective factors in snow melt, investigates different models of snow melt and introduces the best snow melt model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow
  • model
  • snow melt
  • hydrology
1-فتاحی، ابراهیم- مدل تحلیل کمی ذوب برف(حوضه سدلتیان)- پایان نامه- 1377.
2- غیور، حسنعلی- تجزیه و تحلیل برف از نظر هیدرومتولوژی و اثرات آن بر دبی رودخانه سراب باباحیدر-دومین کنفرانس منطقه‌ای متغیر اقلیم-1378.
3-علیجانی، بهلول- غلامعلی،کمالی- ابراهیم،فتاحی- برآورد مقدار ذخیره و ذوب برف در مناطق کوهستانی- نیوار شماره41.
4- قائمی، هوشنگ- سعید، مرید- تحلیل برف در حوضه آبخیز رودخانه دماوند- نیوار،24.
5-Guid to Hydro Logycal Practices, W.M.O,NO.16