نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری, دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

گردشگری را می‌توان «صنعت سفید» نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه‌ساز دوستی و تفاهم بین ملت‌ها و ارمغان آورنده صلح و صفا برای مردم است. گردشگری یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی است. گردشگری بخصوص در زمانی که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. براین مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصت‌های جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه است و می‌تواند امیدهایی را برای کاهش فقر بخصوص در نواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده‌اند، فراهم آورد. ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه‌ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیستگاه‌های حیات وحش، توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه‌های گردشگری و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت است. این مقاله پس از تشریح موانع و اثرات منفی گردشگری، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تشریح گردشگری اجتماع محور به منظور ارایه راه حلی برای آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Community-Based Tourism Capacity

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Fariad Parhiz 2
  • Mehrdad Karami 3

1 Faculty Member of Tehran University

2 Master of Geography and Urban Planning, University of Zanjan

3 Graduate Student of Regional Development Planning, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

It is possible to call tourism as the “White Industry” because in contrast to most manufacturing industries it provide the necessary prerequisites for friendship and mutual understanding between different nations and bring peace for people without polluting the environment. Industry is a revenue and a source of employment in national level. Tourism is an appropriate alternative and a development strategy, especially when other economic sections are making less profit. Thus, coping with low levels of income and providing new opportunities for employment and social changes are the principle reasons for the development of tourism which can provide new hopes for decreasing poverty especially in areas facing economic depression. Some advantages of this industry includes employment, bringing cash to the country, regional interaction, aiding global peace, helping investment in cultural heritage, improving the environment, improving wild life habitat, developing rural regions with tourism attractions and preventing emigration. The present article explains obstacles and negative effects of tourism and then applies descriptive-analytic method to explain society-based tourism as a solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • society capacity
  • society-based tourism
  • Participation
1- UNWTO(2007) About the World Tourism Organization. Available at: http://www.unwto.org/-
2- Abouthwto/eng/aboutwto.htm-
3- Aus Industry(2005) Australian tourism development program Round 2: fact sheet. Available at: http://www.ausindustry.gov.au/
4- European Union(2003) Tourism:funding and instruments available. Available at: http:// europa.eu. int/comm/enterprise/services/tourism/policy-areas/instruments.htm
5- World Bank(2006) Tourism: an opportunity to unleash shared growth in Africa Briefing Note 16, July. Available at: http://www.worldbank.org/afr/aftps
6- Forstner, K.(2004) Community ventures and access to markets: the role of inter marketing rural tourism products. Development Policy Review 22,497-514.
7-Hall, C.M. and Jenkins, J.M.(1998) The policy dimensions of rrural tourism and recreation. In.-
8- Butler, R.,Hall, C.M. and Jenkins, J.(eds) Tourism and Recreation in Rural Areas. Wiley, Chichester, UK, pp.16-42.
9- Munthit, K. (2006) Tourism brings hope, worry to Angkor. AAAP 20th November. Available at: http://news.yahoo.com.
10- Moscardo, G.(2005) Successful Tourism Development for Regions. Ninth National SEGRA.-
11- Conference Proceedings. Management Solutions, Brisbane, Australia.-
12- Southgate, C. and Sharpley, R.(2002) Tourism, development and the environment. In: Sharpley, R. and Telfer,D.J.(eds) Tourism and Development: Concepts and Issues. Channel View, Clevedon, UK,pp.231-263.
13- Andersen, M.J.(1991) Problems with tourism in Canada's eastern Arctic. Tourism Management 12,209-220.
14- Balint, P.J.(2006) Improving community-based conservation near protected areas: the importance of development variables. Environmental Management 38,137-148.
15- Hounslow,B.(2002) Community capacity explained. Stronger Families Learning Exchange Bulletin1,20-22.
16- Smith, N., Littlejohns,L.B. and Thompson,D.(2001) Shaking out the cobwebs: insights into.
17- Community capacity and its relation to health outcomes. Community Development Journal.
18- Lavarack, G.(2005) Evaluating community capacity: visual representation and interpretation.
19- Community Development Journal 41,266-276.
20- Li, Y.(2004) Exploring community tourism in China: the case of Nanshan cultural tourism zone. Journal of Sustainable Tourism 12(3), 175-193.
21- Brown, D.O.(1998) In search of an appropriate form of tourism for Africa: lessons from the past and suggestions for the future. Tourism Management 19(3),237-245.
22- Tosun, C. and Timothy, D.(2003) Arguments for community participation in the tourism develop-ment process. Journal of Tourism Studies 14(2),2-14.
23- Timothy, D.J.(1999) Participatory planning: a view of tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research 26(2),371-391.