نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 Master of Science in Natural Sciences, Tehran Teacher Training University

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از راهبردهایی که اخیراً در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه وگسترش توریسم در مناطق محروم و دارای پتانسیل‌های لازم برای توسعه گردشگری است. حفاظت از  محیط به عنوان یک امر مهم در نقاط مختلف جهان، احساس  می‌شود. در بسیاری از نقاط جهان حفاظت از اکوسیستم و نگهداری از حیات زیست به عنوان یک مسئله مهم تلقی می‌شود. در این مقاله به بررسی ژئومورفولژی استان ایلام در غرب کشور با تأکید بر منابع ژئوتوریسمی پرداخته شده است. تنوع ژئومورفولژی استان سبب خلق منابع بی‌بدلیل در حوضه ژئوتوریسم شده است که می‌تواند این استان را به یکی از مناطق توریستی تبدیل کند. در  این بررسی ویژگی زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی تنگه‌های استان شناسایی گردیده راه‌کارهای لازم برای استفاده از این منابع باارزش ارائه شده و خصوصیات منحصر به فرد این اشکال با تأکید بر جذابیت آنها شناسایی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geomorphologic survey of Ilam province from the geomorphotourism site Emphasizing the straits of the province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ahmadi 1
  • Omid Ebrahimi 2
  • Arman Gheisvandi 3

1 Master of Geography at Tehran Teacher Training University

2 Master of Science in Natural Sciences, Tehran Teacher Training University

3 Member of faculty of Payame Noor University

چکیده [English]

Tourism development in deprived regions with necessary tourism potentials is a strategy which has recently attracted the attention of different countries of the world. In different parts of the world, preserving the environment, ecosystem and the wildlife are considered important. The present article investigates geomorphology of Ilam Province in Western parts of the country emphasizing on geotourism resources. Geomorphologic diversity of the province have created unmatched resources in geotourism which are able to turn the Province into a tourist attraction. The present study identifies geologic and geomorphologic characteristics of straits in this Province and provides necessary solutions for using this valuable resource. Moreover, it identifies unique features of this landforms emphasizing on their attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Ilam
  • Geotourism
  • strait
1. احمدی، مهدی.1388، شناسایی پهنه های مناسب برای توسعه ژئوتوریسم در استان ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، رساله کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی. دانشگاه تربیت معلم تهران
2- احمدی مهدی،1388،شناخت اجمالی شهرستان شیروان چرداول از منظر گاه اکوتوریسم،همایش منطقه ای دانشگاه یاسوج.
3- احمدی،مهدی،1390،شناسایی پهنه های مناسب برای توسعه اکوتوریسم در شهرستان دره شهر با استفاده از مدل AHP،همایش بین المللی گردشگری و توسعه پایدار،تهران
4- احمد آقایی،مهدی.1385.بررسی وضعیت توریسم  شهرستان شیروان چرداول،سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان ایلام
5- اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام،1384، نقشه رقومی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
6- اداره کل منابع طبیعی استان ایلام،نقشه مدل رقومی ارتفاعی استان ایلام (DEM)
7- ایلام آفتابی پنهان از دید گردشگری،1384، خبرگزاری فارس
8-اداره کل منابع طبیعی استان ایلام،نقشه مدل رقومی ارتفاعی استان ایلام (DEM)
9-  امامی،محسن. 1378،سهم ایران از صنعت جهانگردی یک هزارم است،ماهنامه جهانگردان،ش17
10-پروین، منصور،1379،بررسی منابع و مسائل آب ماهیدشت،پایان نامه کارشناسی ارشد جفرافیای طبیعی دانشگاه تهران
11-پروین، منصور، 1390،بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز ماهیدشت با تأکید بر کشاورزی، رساله دوره دکتری جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی،دانشگاه علوم تحقیقات تهران
12-درخشنده,سید محمد.1373. ایلام و تمدن دیرینه آن. انتشارات سازمان ایران گردی و جهانگردی
13- درخشنده,سید محمد.1373. ایلام عروس زاگرس.چاپ پیام
14-دیبایی،پرویز.شناخت جهانگردی،پیشین
15- راجر داس ویل.(مترجمان  محمد اعرابی و داوود ایزدی). 1384. مدیریت جهانگردی،انتشارات دفتر پژرهش‌های فرهنگی تهران.
16- رضوانی، علی اصغر،1379،جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام‌نور تهران.
17- زمردیان، محمد جعفر.1385، ژئومورفولوژی ایران (فرایندهای اقلیمی و دینامیک بیرونی جلد دوم)،انتشارات جهاد  دانشگاهی مشهد
18- زمردیان، محمد جعفر.1385، ژئومورفولوژی ایران، انتشارت جهاد  دانشگاهی مشهد
19- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور، عکس هوایی و ماهواره‌ای  IRSاستان ایلام
20- سازمان زمین شناسی کشور،1384،اطلس ژئوتوریسم استان ایلام
21- سازمان زمین شناسی کشور،نقشه زمین شناسی استان ایلام، مقیاس 1:100000
22- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام،1388،نقشه جامع گردشگری استان ایلام
23- شیر محمدی علیرضا،1377،جهانگردی صنعت بدون دود،ماهنامه جهانگردان،ش9
24- علایی طالقانی، محمود،1381، ژئومورفولوژی ایران. نشر قومس.
25-  قاسم پور، علی. 1385.پتانسیل های گردشگری استان ایلام ونقش آن در توسعه اقتصادی استان. معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام.
26- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور،1386، فرهنگ آبادیهای استان ایلام (شهرستانهای مهران و دهلران)
27- مهدیان، عبدالرضا،1388، ژئوتوریسم استان ایلام، مجله رشد و آموزش جغرافیا،58:4- 53
28- محمودی، فرج الله،1383، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
29- محمودی، فرج الله. 1376، ژئومورفولوژی اقلیمی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
30- مرکز آمار ایران،1385،آمار نامه استان ایلام.
31- مؤسسه آب و خاک،نقشه قابلیت ارضی استان ایلام، مقیاس 1:250000
32- میرزایی، کرم رضا،1388،بررسی ظرفیت های گردشگری استان ایلام  در بخش گردشگری تاریخی و اکوتوریسم،مجله رشد و آموزش جغرافیا،33:4- 28
33- نورالهی، محمد. 1385. راهکار و خط مشی تبلیغات و بازاریابی گردشگری ایلام. سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام.
34- والتر هینس، (ترجمه فیروز، فیروز نیا). 1371. دنیای گمشده ایلام. انتشارات علمی و فرهنگی
 
35- Bachmanov, D. M, Trifonov, Kh. T, Hessami. A, I, Uozhurin, T. P, Ivanovo, E. A, Rogozhin, M. C, Hademi, F. H, Tamali: Active faults in the Zagros and central  Iran, Tectonophysics,V 380.
36- Brandon, K.(1996). Ecotourism and conservation: A review of key issues.Washington, DC: World Bank.). Miller, G. (2001). The development of indicators for sustainable
37-tourism: results of a Delphi survey of tourism researchers. Tourism Management, 22(4), 351-362.
39- www.ilamtoday.com