نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و  فعالیت های فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى فضایى، مباحث عمده ‏اى هستند که در این نوشتار به آن‏ها پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

Space, the fourth dimension of power (Part 6) Space Technology - Part II

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Nami

چکیده [English]

The restriction of the sources and documents related to the sphere of space in the country necessitates clarification of the status of space in the development of the country and sustainable security, which, while expressing the fundamental and important issues concerning the space technology and space activities of the country, examine the specialixed areas in remote sensing and space imaging. Space structure, space legal regime, space functions and space technology are the major topics discussed in this paper.