دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: ارزش یابى روش‏ هاى پشتیبانى از تصمیم‏ گیرى فضایى گسترش سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (قسمت اوّل)

مهدی مدیری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 1-6

چکیده
  روش‏ ها و ابزارهاى تصمیم ‏گیرى با مشارکت گروهى از منابع گوناگون به دست مى‏آید. این منابع شامل کار بر روى گسترش سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیاى با هدف بهبود قابلیت‏ هاى پشتیبانى از تصمیم ‏گیرى، فناورى سامانه‏ هاى پشتیبانى گروهى و نیز مطالعات نظرى و تجربى کاربرد آن مى ‏باشد.منابع دیگر شامل کار بر روى گردآورى، پویایى روش‏ ...  بیشتر

بررسى تأثیر دما و رطوبت نسبى بر روى بارش طى دهه ‏هاى اخیر (مطالعه موردى: ایستگاه زنجان)

حسین عساکره؛ سهیلا ملکی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 7-12

چکیده
  دما و بارش دو مهّم متغیر اقلیمى مى‏باشند که در زندگى و فعالیت‏ هاى افراد تأثیر به سزایى دارند. این دو عنصر، در حالت کلى داراى تغییرات وابسته به هم مى‏باشند. در این تحقیق، میزان همبستگى میان دما و بارش، به وسیله ضریب همبستگى خطى پیرسون تعیین مى‏شود. وجود یا عدم وجود رابطه خطى بین دما و بارش نیز آزمون گردید. همچنین تأثیر همزمان دما ...  بیشتر

وحدت جهان اسلام آینده ‏هاى همگرایى جهان اسلام (قسمت چهارم)

سید یحیی صفوی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 11-17

چکیده
  با تکیه بر شناسایى ظرفیت‏ ها و توانمندى‏ هایى که مقوم همگرایى در جهان اسلام هستند و در مقابل عوامل واگرایانه ‏اى که در جهت تهدید پیوستگى جهان اسلام حرکت مى‏ کنند و با توجه به لزوم پرداختن به آینده و تلاش براى ساختن آن در جهت تأمین منابع جهان اسلام، در این مقاله به بررسى مفهوم آینده اندیشى و ورود آن به عرصه‏ ى مباحث علمى پرداخته ...  بیشتر

عوامل و موانع مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم (مطالعه موردى: استان چهارمحال و بختیارى، دشت اردل)

سید رامین غفاری؛ محمد علی ترکی هرچگانی؛ معصومه ترکی هرچگانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 16-21

چکیده
  هدف کلّى این مقاله بررسى و تحلیل برخى از عوامل و موانع اجتماعى- اقتصادى مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم بوده است. تحقیق از نوع کاربردى و به روش پیمایشى با انتخاب یک نمونه تصادفى ساده بین 100نفر از زارعین بهره‏ بردار دشت اردل به انجام رسیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ‏اى بوده و روایى آن براساس نظر ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت ششم) فناورى فضایى - بخش دوم

محمد حسن نامی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 21-26

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و  فعالیت های فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى

احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی؛ فرناز ابوالحسنی؛ زهرا سلطانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 26-32

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع و روند صعودى توسعه چنانچه این حرکت توأم با مدیریت و برنامه‏ ریزى صحیح صورت نگیرد، مى‏ تواند مشکلاتى را بوجود آورد. زیرا هرگونه توسعه نیازمند بهره بردارى و استفاده از منابع طبیعى است. بنابراین مى ‏تواند اثراتى را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در طبیعت بر جاى گذارد. استفاده بهینه از خاک و منابع آبى و راه ‏هاى ...  بیشتر

پهنه‏ بندى اقلیم کشاورزى کشت توت‏ فرنگى با استفاده از سامانه‏ ى اطلاعات جغرافیایى (مطالعه موردى:استان مازندران)

فرامرز خوش اخلاق؛ محسن سلطانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 32-38

چکیده
  یکى از ارکان اولیه در برنامه‏ ریزى‏ هاى کشاورزى، تعیین و شناسایى واحدهاى اقلیم زراعى است. یک واحد اقلیم زراعى عبارت از واحدهایى است که عوارض زمینى و عناصر اقلیمى در آن ها به صورت واحدى یکپارچه در نظر گرفته شده و هر واحد م ى‏تواند، خصوصیات متفاوتى را دارا باشد. در این راستا شرایط ایستگاه سارى به عنوان منطقه نمونه کشت توت فرنگى در ...  بیشتر

گزارشى از: غار خون فوشه

حسین حاجت پور قلعه رودخانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 38-38

چکیده
  غارخون فوشه در موقعیت جغرافیایى 49 درجه و 9 دقیقه و 54 ثانیه طول شرقى و 37 درجه و 2 دقیقه و 41 ثانیه عرض شمالى و در ارتفاع 930 مترى رشته کوه تالش در جنوب غربى روستاى فوشه قلعه رودخان قرار گرفته است و از طرف جنوب به ارتفاعات برنا و لاسه پشت و تیکاو و از طرف شرق به ارتفاعات مته خوانى و از غرب به ارتفاعات دزدبن منتهى مى‏ شود. این غار به دلیل این ...  بیشتر

توزیع فصلى روزهاى بارشى در غرب ایران

غلامرضا براتی؛ فاطمه سلیمانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 39-43

چکیده
  از آن جا که فراوانى روزهاى بارشى یکى از عوامل مهم تعیین کننده شرایط آب و هوایى یک سرزمین است، براى بهره‏ بردارى بهتر از منابع آب و خاک ارزشمند پهنه پربارش غرب ایران (در این پژوهش شامل استان ‏هاى زنجان، قزوین، مرکزى، لرستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه و همدان)، موضوع تعیین سهم فصلى از فراوانى سالانه روزهاى بارشى در یک بازه 31 ساله (1973 ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابى پتانسیل‏ ها و راهبردهاى توسعه اکوتوریسم در منطقه ریجاب (استان کرمانشاه)

مهدی مدیری؛ جبار سلیمی منش؛ محمد عباسی؛ سجاد باقری سید شکری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 43-50

چکیده
  امروزه هدف از برنامه‏ریزى گردشگرى، ضرورت ایجاد طرح و برنامه ریزى پایدار به منظور جلوگیرى از اثرات مخرب فعالیت‏ هاى گردشگرى بر روى محیط‏ ها و مناطق گردشگرى (شهرها، روستاها و...) مى‏ باشد و دیگر این که اگر چه فعالیت‏ هاى گردشگرى به اهداف و اثرات اقتصادى بهتر دستیابى پیدا کرده، لذا آن اهداف باید براى رضایت مندى گردشگران و ارتقاء ...  بیشتر

کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى

احمد پور احمد؛ محمد کمیلی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 50-57

چکیده
  تاکنون یک کاربرد عمده روش ‏هاى علمى، برآورد و پیش گویى ارزش‏ هاى یک متغیر با مراجعه به ارزش ‏هاى یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول‏ ترین نوع «هم پیوستگى» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختارى بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطى ساده مى‏ رسد، مورد بررسى قرار مى‏ دهیم. استفاده از مدل‏ هاى خطى ...  بیشتر

لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى

سید علی عبادی نژاد؛ علی اصانلو

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 57-59

چکیده
  عدم مشارکت فعال پلیس در فرآیند برنامه‏ ریزى شهرى یکى از معضلاتى است که هم اکنون پلیس کشور به آن مبتلا است و خود این مسأله باعث بروز یک سرى مشکلات از جمله مکان گزینى نامناسب اماکن انتظامى بدون توجه به سه فاکتور اساسى جغرافیا، جمعیت و جرم مى‏شود. ریشه‏ هاى این معضل به نوع دیدگاه مدیران عالى ناجا و کشور باز می گرد دو این در حالى است ...  بیشتر

جنگل حرا سازنده شرایط مطلوب بیوکلیماتیک انسانى نواحى شمالى خلیج فارس

بهمن رمضانی گورابی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 59-65

چکیده
  نواحى حاشیه و جزایر خلیج فارس در اقلیم گرم مرطوب با رطوبت مطلق بالا واقع شده است ناحیه‏ اى با موقعیت آب و هوایى نامطلوب که از ویژگی هاى آن مى‏ توان حداقل باران و کم آبى، بخار آب فراوان، رطوبت نسبى کم، تابش خوشیدى زیاد، گرد و غبار و... نام برد که با توجه به طرح‏ هاى توسعه شهرى و ایجاد شهرهاى جدید و مناطق صنعتى به همراه ازدیاد جمعیت ...  بیشتر

گردشگرى زنان فرصت‏ ها و تنگناها از دیدگاه اسلام

مهری اذانی؛ هدی زال

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 64-70

چکیده
  شکى نیست که گردشگرى به عنوان مقوله اقتصادى و فرهنگى در جهان مطرح و به لحاظ فقهى در دین اسلام بسیار توصیه شده است. اما در این میان بحثى ویژه زنان مسلمان و غیرمسلمان نیز پدید مى‏ آید که در خور بررسى است. پرداختن به گردشگرى زنان به ویژه زنان مسلمان از مهم‏ترین موضوعاتى است که کمتر به آن پرداخته شده است. خداوند بر حضور اجتماعى زنان در ...  بیشتر

تحلیل فراوانى وقوع حداقل دبى و حداکثر بارش 24 ساعته به وسیله روش گامبل و لوگ‏پیرسون تیپ 3 در رودخانه کمال چاى (دامنه جنوبى سبلان)

شهریار خالدی؛ مهدی فیض اله پور؛ صیاد اصغری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 70-74

چکیده
  تحلیل فراوانى وقایع مجموعه روش هایى مى‏ باشند که با استفاده از قوانین احتمالات به بررسى احتمال تکرار یک پدیده در طول زمان مى‏ پردازند. هدف از این تحلیل‏ ها، به دست آوردن دوره برگشت وقایع اندازه ‏گیرى شده و تخمین مقدار یک واقعه به ازاى دوره برگشت مشخص مى‏ باشد، که خارج از دامنه وقایع ثبت شده قرار دارد و براى طراحى پروژه ‏ها ...  بیشتر

مطالعه شرایط اقلیمى شهر شیراز به منظور توسعه توریسم بااستفاده از روش TCI

مینا بابازاده؛ فاطمه نرگس زار

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 74-79

چکیده
  توریسم یک بخش اقتصادى حساس به آب و هوا به شمار مى‏ رود و در مواردى وابستگى به ویژگى‏هاى اقلیمى در مورد تقاضاى توریسم هم منشاء پیدایش و هم عامل محدود کننده آن به شمار مى‏ رود. آب و هوا تأثیرشدیدى بر بخش تفریحات و توریسم دارد و در برخى مناطق بیانگر یک منبع طبیعى است که صنعت توریسم برمبناى آن پیش‏ بینى مى‏ شود. همه عناصر اقلیمى در ...  بیشتر

تأثیر عناصر جوّى و آلاینده ‏هاى هواى شهر تهران بر بیمارى سرطان ریه

حسین محمدی؛ ام البنین اعتماد

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 79-89

چکیده
  امروزه آلودگى هوا به عنوان یک مسئله بسیار مهم در سطح بین‏ المللى مطرح است. تهران یکى از آلوده ‏ترین شهرهاى جهان است. موقعیت جغرافیایى، توپوگرافى، اقلیم و تمرکز صنایع، سبب تجمع آلاینده ‏ها در سطح شهر مى‏شوند. یکى از بیمارى ‏هایى که بر اثر آلودگى هوا در حال افزایش مى ‏باشد، سرطان ریه است. در این بررسى ارتباط بین عناصر جوّى چون ...  بیشتر

توزیع فضایى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپایگان

محمد حسین رامشت؛ رقیه نیکبخت

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 89-93

چکیده
  شهرستان گلپایگان و منطقه اطراف آن به دلیل قرار گرفتن در زون سنندج - سیرجان و همچنین رسوبات رودخانه ‏اى دوران چهارم زمین‏ شناسى بیشتر شامل سنگ ‏هاى دگرگونى و برونزدهاى توده ‏هاى آذرین ناشى از عملکرد نیروهاى درونى است. وجود این برونزدها باعث ایجاد ذخایر معدنى متنوع در این شهرستان مانند معادن سرب و روى صالح پیغمبر، سنگ چینى گدار ...  بیشتر

توسعه روستایى و توسعه گردشگرى

سعدی محمدی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 93-101

چکیده
  امروزه صنعت عظیم گردشگرى به ویژه گردشگرى داخلى جایگاه خاصى را در کشورها داشته و نقش فعال و مؤثرى در ارتقاء ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها بخصوص در کشورهاى روبه توسعه بعهده دارد. در این راستا گردشگرى روستایى نیز جزیى از صنعت گردشگرى به حساب مى ‏آید که مى‏ تواند نقش مهمى در توانمندسازى مردم محلى و تنوع بخشى به رشد اقتصادى ...  بیشتر

کنترل فرسایشى خندقى در جلگه ‏هاى لُسى چین با استفاده از سیستم مکان ‏یابى جهانى

محمدرضا زند مقدم

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 102-108

چکیده
  با توسعه کاربرد سیستم مکان ‏یابى جهانى (GPS)، این روش بطور فزاینده ‏اى کم هزینه، سبک ‏تر و آسان تر گردید. صحت و درستى  GPSبهبود یافت و ظاهرا کنترل مداوم تغییرات مرفولوژى بر روى سطح زمین، تغییرات جزئى و آرامى یافت. هدف از تحقیق این است که با استفاده از GPS مرفولوژى خندق‏ ها را در یک آبگیر نزدیک به لوید از استان شانکسى اندازه‏ گیرى ...  بیشتر

افراز مرز دریایى ایران با عراق الزامات امنیتى و ژئوپولیتیکى

سهراب عسکری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، صفحه 107-113

چکیده
  خلیج فارس از ابتداى تاریخ از آن ایران بوده است. حضور ایرانیان در این پهنه آبى یک حقیقت تاریخى و جغرافیایى است. در مقاطعى از تاریخ، خلیج فارس جزء آب هاى داخلى محسوب مى‏ گردید. حضور قانونمند ایران در خلیج فارس به سال هاى بعد از 1302 باز مى‏گردد. در آن زمان با وجود مخالفت قدرت هاى بزرگ چون انگلیس و آمریکا، تلاش گردید به قلمروهاى دریائى ...  بیشتر