دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره:ارزشیابى روش هاى پشتیبانى از تصمیم گیرى فضایى گسترش سامانه هاى اطلاعات جغرافیایى (قسمت دوّم)

مهدی مدیری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 2-8

چکیده
  تصمیم گیرى، مهمترین چالش مقابل کارشناسان و متخصصان در حل مسائل حوزه هاى گسترده برنامه ریزى شهرى و منطقه اى است. مسائل تصمیم گیرى چند معیاره، معمولاً شامل مجموعه اى از موقعیت هاى مکانى است که باید براساس چندین معیار مختلف ارزیابى شوند. رویکرد گروهى، تصمیم گیرى را به عنوان یک فرآیند تکاملى مى نگرد که با استفاده از بحث، استدلال و اجماع ...  بیشتر

وحدت جهان اسلام چشم انداز آینده جهان اسلام (قسمت پنجم)

سید یحیی رحیم صفوی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 9-19

چکیده
  دستیابى به نقاط کانونى مطلوب در همگرایى میان کشورهاى اسلامى ضرورت ترسیم چشم انداز مطلوب براى چنین همگرایى را اجتناب ناپذیر مىسازد. چشم انداز، آینده واقعى، معتبر و جذاب براى کشورهاست.وحدت فرآیندى بین رشته اى با ماهیت تعاملى است که ضرورت توجه به لایه هاى اقتصادى، فنى، اجتماعی، سیاسى،امنیتى، ژئوپلیتیک و فرهنگى و نیز نقش آفرینان دولتى ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت هفتم): فناوری فضایی - بخش سوّم

محمد حسن نامی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 20-24

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت هاى فضایى کشور، حوزه هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى فضایى، مباحث ...  بیشتر

پراگماتیسم

حسین حاتمی نژاد؛ محمد اکبرپور سراسکانرود

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 25-30

چکیده
  پراگماتیسم جنبشى با ریشه آمریکایى است که عمیقاً  بر حیات عقلى در آمریکا مؤثر بوده و در بریتانیا نفوذ و تأثیر فزاینده دارد. تحلیل فلسفى اصل و منشاء آن در انگلستان و وین بوده و ابتدا در بریتانیا و اخیراً در ایالات متحده برخورد و تماس فکرى وسیعى داشته است. پراگماتیسم مخصوصاً روشى است براى حل یا ارزشیابى مسائل عقلى، و نیز نظریه اى است ...  بیشتر

تحلیل و پیش پینی نقش باد فون بر آتش سوزی جنگل های استان گیلان

فریده گلوانی؛ حسن لشکری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 31-36

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین نقش باد فون برروی آتش سوزی جنگل های استان گیلان و روش‌ههای پیش بینی آتش سوزی جنگل ها انجام گرفته است. به این منظور آمار آتش سوزی جنگل های گیلان در دوره آماری (1385 - 1381) انتخاب شده و نقشه های سینوپتیک تراز دریا، در زمان آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که دو الگوی سیکلون شمال اروپا و پرفشار مهاجر ...  بیشتر

نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ شهرام امیری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 37-45

چکیده
  ژئومورفولوژی علم بررسی و شناخت ناهمواری‌های سطح زمین است. ژئومورفولوژی بهترین مبنا را برای طبقه‌بندی زمین به دست می‌دهد. یکی از خروجی‌های کار ژئومورفولوژیست‌ها تهیه نقشه ژئومورفولوژی است که حاصل تلاش‌های تحقیقاتی در مدت زمان طولانی می‌باشد. تهیه این نقشه‌ها همواره از اصول و روش‌هایی تبعیت می‌کند. بدیهی است در سال‌های اخیر ...  بیشتر

کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در صنعت گردشگری

مهدی مدیری؛ مهرداد کرمی؛ سهند بنی کمالی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 46-51

چکیده
  مطالعه سوابق جهانی نشان می‌دهد کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در زمینه برنامه‌ریزی در مدیریت گردشگری برای اولین بار در اوایل دهه 1990 میلادی آغاز شد، ولی توسعه کاربری سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در این زمینه همانند توسعه آن در سایر زمینه‌ها سریع نبوده است. بدیهی است که این توانایی، امکانات بسیار وسیعی را در اختیار برنامه‌ریزان ...  بیشتر

بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی گردشگری استان گلستان

اسماعیل شاهکوبی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 52-57

چکیده
  در این مقاله سعی شده است، جایگاه اقلیم و جغرافیا در توسعه ی پایدار استان در ارتباط با صنعت گردشگری و نقش آن در برنامه ریزی منطقه ای مشخص شود. چنان پیوندی بین توان های طبیعی و تاریخی استان با اقلیم و گردشگری برقرار نماید که علاوه بر ایرانیان، توجه کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای میانه از جمله ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان ...  بیشتر

بررسى فرآیند زمین لغزش با تأکید بر زمین لغزش هاى بخشى از استان کردستان (محدوده شهرستان بانه)

اقبال محمدی؛ ممند سالاری؛ هیوا شیرزادی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 58-60

چکیده
  بخش عمده‌اى از سرزمین ایران را مناطق کوهستانى فراگرفته است. یکى از مخاطراتى که همواره این مناطق را تهدید مى‌کند، ناپایدارى‌هاى دامنه‌اى است. وقوع این پدیده، هرساله خسارات زیادى را به اراضى دامنه‌اى و مورد بهره‌بردارى انسان وارد مى‌کند. در این میان یکى از مخاطره‌آمیزترین ناپایدارى‌هاى دامنه‌اى پدیده زمین لغزش مى‌باشد. استان ...  بیشتر

بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از باند 6 سنجنده ETM+, TM (منطقه مورد مطالعه کردستان و اردبیل)

سعید خضری؛ جعفر ملکی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 61-65

چکیده
   در این تحقیق به بررسی نحوة استخراج و شناسایی چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از تصاویر حرارتی سنجندة TM  و +ETM پرداخته شده است. مراحل کار به این شکل است که پس از اخذ تصاویر سنجنده TM  و  +ETM در تاریخ های مختلف و انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک بر روی تصاویر، با استفاده از روابط موجود دمای سطحی (3) (LST ) برای تصاویر استخراج میگردد. ...  بیشتر

مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل

مسعود تقوایی؛ فهیمه سلیمانی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 66-73

چکیده
  سیل عبارت از یک جریان آب شدید استثنایى است که امکان دارد از بستر طبیعى رودخانه لبریز شده و اراضى اطراف بستر را اشغال نماید. سیل مى تواند نتیجه ریزش باران هاى شدید، ذوب سریع برف و یخ و یا تخریب سدها باشد. علت وجود این فرایند هرچه باشد وقتى که وارد مناطق شهرى گردد موجب ایجاد خسارات و گاهى تلفات زیادى مى گردد، زیرا که شهر در جریان رشد و توسعه ...  بیشتر

ارزیابى روند تغییرات فضاى سبز شهر اصفهان در دو بازه زمانى با استفاده از تصاویر ماهواره اى و GIS

علیرضا مامن پوش؛ رضا تفنگ ساز

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 74-77

چکیده
  توسعه فیزیکى شهرها فرآیندى پویا و مداوم است که اگر این گسترش سریع و بى برنامه باشد سیستم هاى شهرى را با مشکل روبرو خواهد کرد. بى تردید فضاى سبز و محیط زیست شهرى یکى از اساسى ترین عوامل پایدارى حیات طبیعى و انسانى در شهرنشینى نوین است. فضاى سبز شهرى علاوه بر زیباسازى کمک شایانى در تعدیل هوا خواهد داشت. در این میان بحث توسعه و نیاز به گسترش ...  بیشتر

مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى

رحیم سرور؛ مهران رضایی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 78-84

چکیده
  این مقاله در پاسخ به کنسرسیوم دانشگاهى علوم اطلاعات جغرافیایى(UCGIS)(1) در تابستان 1999 آماده شد. هدف این چالش بازبینى موفقیت‌ها و استنباط‌هاى علم اطلاعات جغرافیایى مربوط به برنامه‌ریزى شهرى و منطقه‌اى مى‌باشد. این مطالعه پنج زمینه توزیع علم اطلاعات جغرافیایى را مشخص مى‌کند. توسعه پایگاه داده‌اى اطلاعات جغرافیایى براى تحلیل برنامه‌ریزى ...  بیشتر

تحول ژئومورفولوژى بوتونیر بالخلى در جنوب غربى شهر اردبیل

عقیل مددی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 85-87

چکیده
  رودخانه بالخلى که با جهت جنوب غربى- شمال شرقى از توده آتشفشانى سبلان سرچشمه گرفته و از وسط شهر اردبیل مى‌گذرد در مسیر خود در جنوب غربى شهر اردبیل از یک منطقه چین خورده عبور مى‌نماید. محور این چین خوردگى تقریباً شمالى- جنوبى مى‌باشد، و رودخانه محور چین خوردگى را بصورت مورب قطع مى‌نماید. عبور رودخانه بالخلى در طى حدود 2 میلیون سال در ...  بیشتر

تحلیلی بر ضرورت امنیت در منطقه خلیج فارس و مدیریت بحران

رسول ربانی؛ علیرضا غفاری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 88-93

چکیده
  خلیج فارس منطقه ای است در خاورمیانه که از نظر ژئوپلتیک دارای اهمیت فراوان بوده و به دلیل ویژگی های منحصر به خود در طول تاریخ مورد توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. در این مقاله مؤلف در پی بررسی تبیین شرایط، ویژگی ها، مسائل ومشکلات کشورهای خلیج ­فارس و همچنین  علل ناکامی کشورهای منطقه خلیج فارس در برقراری رابطه فی مابین درسطوح ...  بیشتر

نقش اصالت بخشی در تغییر مکانی طبقات اجتماعی

جمال محمدی؛ یونس غلامی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، صفحه 88-94

چکیده
  اصالت بخشی به یک تغییرساختار شامل تغییرات اجتماعی و دموگرافی در وضعیت ناحیه داخل لایه عمومی شهر گفته می شود. این نظریه یک نظریه مهم در تغییرات گروه‌های اجتماعی در دهه های اخیر می باشد. در واقع تغییرات کالبدی و اقتصادی مراکز شهری و حومه خصوصاً در شهرهای بزرگ کشورهای غربی تغییرات دموگرافی در پی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع هدف ...  بیشتر