نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده نقشه برداری

2 کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت

3 کارشناسی ارشد سنجش از دور

چکیده

یکى از مسائل مهم در علم مهندسى نقشه بردارى و یا امور نظامى همواره تعیین نمودن مختصات نقاط در روى زمین است که از روى آن فواصل و زوایا و دیگر پارامترهاى مورد نظر هر نقطه تا هدف و یا دیگر نقاط قابل استحصال مى‏ باشد که براى آن خصوصا فواصل نزدیک راه ‏حل‏ هاى زیادى از قبیل فتوگرامترى و یا نقشه ‏بردارى زمینى و غیره وجود دارد. ولى براى فواصل بسیار بلند مثلاً چند هزار کیلومترى بین قاره‏اى بدلیل برقرار نبودن دید مستقیم، این روش ها جواب گو نیست. در این مواقع باید از اجرام فضایى و نجومى بدلیل ناچیز بودن فاصله بین قاره ‏اى نسبت به آن و نیز برقرارى دید هم زمان بین دو ایستگاه و جرم فضایى در یک زمان ثابت بهره برد. تحقیق پیش رو روش تعیین موقعیت با استفاده از امواج دریافتى از اجرام فضایى ناشناس را بیان مى ‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The System for Measuring Very Long Distances of Ground Stations and Positioning Using the VLBI (1)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Saleh Abadi 1
  • Hamid Sadeghi 2
  • Hamed Sadeghi 3

1 Faculty Member of the Surveying School

2 Master's Degree; University of Science and Technology

3 Master of Remote Sensing

چکیده [English]

One of the important issues in the field of surveying or military affairs is to determine the coordinates of the points on the earth, from which the distances, angles and other parameters of a point compared with the target or any other point can be measured, for which there are many methods including photogrammetry and land surveying, especially effective for short distances. But, due to lack of direct vision, these methods are not efficient enough for very long distances, such as thousands of kilometers between the continents. In this case, space and astronomical objects should be used because of the insignificance of the intercontinental distance compared to it, as well as the simultaneous view of the two stations and the space mass in a constant time. The present study describes the method of determining the location using the received waves from anonymous space objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quasar
  • Doppler Shift
  • telescope radio
  • VLBI System
1- صالح آبادى- عباسعلى- 1381 -کتاب ژئودزى به زبان ساده، سازمان جغرافیایى ن.م.
2-سلیمانى-محمدرضا-1381-کتاب‏مخابرات‏سیارپیشرفته-دانشگاه‏علم‏وصنعت.
3- جى‏آر- اسمیت - 1990- ژئودزى بدون ریاضیات.
4- ژرار-مارال- سجاد ازگلى-1385- کتاب سیستم مخابرات ماهواره‏ها- جلد2-دانشکده مخابرات.