نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده

در عصر حاضر، اهمیت بهره ‏ورى و ارتقاى عملکرد شرکت ها و سازمان ها در فضاى رقابتى، آنها را به استفاده هرچه کارآمدتر از شبکه ‏هاى رایانه ‏اى تشویق نموده است. این مهم جز با ارائه خدمات سریع، ارزان، تمام وقت، در دسترس، امن و پایدار امکان پدیر نیست. بنابراین سازمان ها و شرکت ها، در دنیاى رقابتى موجود بایستى انواع تجهیزات و سخت افزارها را خریدارى نموده، نصب و نگهدارى کرده و هزینه‏ هاى سرمایه‏ اى و ارتباطى آنها را بپردازند. هزینه‏ هاى زیاد، کمبود نیروى انسانى متخصص و نرسیدن به استانداردهاى موردنظر از مشکلات این سازمان ها است. براى حل این مشکلات، مراکز داده پا به صحنه گذاشته‏ اند. این مراکز که با امنیت فوق‏ العاده زیاد، پشتیبانى قوى و شرایط خاص در نظر گرفته مى‏ شوند، بسترى فراهم مى‏کنند که سازمانها و شرکتها، داده‏ها، برنامه‏ها و خدمات برخط خود را به این مراکز سپرده و خود و مشتریانشان از راه دور از آنها استفاده نمایند. سازمان‏هاى دولتى اغلب بدلیل حجم بالاى داده ‏ها، عدم وجود سیستم ذخیره سازى متمرکز، مشکلات دسترس پذیرى و مشکلات امنیتى دیر یا زود مى ‏بایست به سمت ایجاد مراکز داده حرکت نمایند. در این مقاله با بکارگیرى چارچوب معمارى سازمانى فدرال، متدولوژى طراحى معمارى یک مراکز داده ارائه مى‏ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodology for Designing Data Center Architecture for a Government Organization

نویسنده [English]

  • Gholam Abbas Ma'soumi

Master of Science in Information and Communication Technology

چکیده [English]

In the present era, the importance of productivity and the promotion of the performance of companies and organizations in a competitive environment has encouraged them to make more efficient use of computer networks. This is not only possible without the provision of fast, inexpensive, full time, easily available, secure and sustainable services. Therefore, organizations and companies, in the competitive world, must purchase, install and maintain a variety of equipment and hardware, and pay their capital and communicative costs. High costs, lack of skilled human resources, and failure to meet the standards are among the problems of these organizations. To solve these problems, data centers have been developed. These centers, with extraordinary security, strong support, and specific conditions, provide a platform for organizations and companies to leave their data, programs and services to these centers to be used by themselves and their customers remotely. Sooner or later, most Government agencies will have to move towards data centers as a result of high data volumes, the lack of a centralized storage system, availability issues, and security problems. In this paper, using a federal organizational architecture framework, a methodology for architectural design of a data center is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Architecture
  • data center
  • Data Center Architecture
  • technology
  • Zackman
  • TOGAF
  • Federal Government
  • methodology
1- C4ISR Architecture Working Group,"C4ISR Architecture Framework", Department of Defense, (1997).
2- Chief Information Officers Council,"A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture", Version1.0,CIO,.(2001).
3- Chief Information Officers Council,"Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)", Version1.1,CIO,.(1999).
4- DoD architecture Framework Working Group,"DoD Architecture Framework", Department of Defense,.(2003(
5-Federal Architecture Working Group (FAWG),"A Practical Guide to Federal Enterprise Architectur".Version1.,Chief Information Officer Council,.(2001).
6- Hee,K.M.and Aalst,W.M.P.,"Workflow Management: Models, Methods and Systems",MIT Press,.(2002)
7- Leurs,M.,"Enterprise Architecture", Available:WWW.alexandria. tue.nl/extra2/afstvers1/wsk-i/dragstra 2005.pdf,.(2004)
8- Mauricio,A.and Maurizio P.,Data Center Fundamentals,Cisco Press,ISBN:1587050234,.(2005)
9- Sakamoto,J.G.and Ball,F.W.,"Supporting Business Systems Planning Studies With the DB/DC Data Dictionary",IBM Systems Journal, Vol.21,No.1,pp.80-54,.(1982)
10- Schekkerman,J.,"Trends in Enterprise Architecture",Institute For Enterprise Architecture Developments",pp.31-5,.(2004).
11- Snevely,R., Enterprise Data Center Design and Methodology, Prentice Hall,ISBN/ISBN13:0130473936/ 9780130473936,.(2002).
12- Snevely,R.,Enterprise Data Center Design and Methodology, Prentice Hall, ISBN/ ISBN13: 0130473936/9780130473936,.(2002).
13- TEAF Architecture Working Group,"Treasury Enterprise Architecture Framework",Department of Treasury,.(2000).
14- The Open Group Architecture Framework, "Architecture Forum",The Open Group,.(2006)
15- Uptime Institute Professional Services,"Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology", WWW.uptimeinstitute.org/ resources,.(2009(
16- Zachman,J.A.,"Enterprise Architecture Artifacts Vs Application Development Artifact",ZIFA,.(1999).
17-Zachman,J.A.,"The Framework for Enterprise Architecture", Background, Description, utility, ZIFA,.(2000)
18-Zachman,J.A.,and Sowa,J.F.,"Extending and Formalizing the Framework for Information Systems Architecture",IBM Systems Journal, Vol.31, No.3,pp.616-590,.(1992)
19- جوادپور، روح اللّه، «ارائه یک مدل قابل اجرا براى ارزیابى معمارى سازمانى یا استفاده از شبکه‏هاى پترى رنگى»، پایان نامه کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر-گرایش نرم‏افزار، دانشکده‏ى مهندسى برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتى، (1385).
20- خاکى، غلامرضا، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسى، انتشارات بازتاب،(1382).
21- زرگر تاج، مهدى، «بررسى و تدوین سبک معمارى فناورى اطلاعات سازمانى»، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شهیدبهشتى،(1385).
22- صمدى اوانسر، عسگر، مقدمه‏اى برمعمارى سازمانى (ویژه مدیران)، دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى، (1384).
23- محمودى، جعفر؛ موسى خانى، محمد؛ سادات بیریایى، هانیه؛ «ارائه چارچوبى براى ارزیابى بلوغ معمارى سازمانى»، نشریه مدیریت فناورى اطلاعات، سال اول، شماره3، ص 107، (1388).
24- مهجوریان، امیررضا،«تدوین متدولوژى برنامه ریزى معمارى سازمانى سرویس‏گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب زاکمن»، پایان نامه کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر- گرایش نرم‏افزار، دانشکده‏ى مهندسى برق و کامپیوتر، دانشگاه شهیدبهشتى، (1386).