نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده

بازار یکى از عناصر اصلى شهر ایرانى و به مثابه قلب تپنده آن بوده است. بازار نه تنها محل داد و ستد و مبادلات کالا بوده، بلکه فضایى جهت شکل ‏گیرى ارتباطات اجتماعى و نیز مکانى ‏براى ‏تصمیم‏ گیرى‏ هاى جمعى حیاتى در مواقع لزوم بوده است. دگردیسى و تغییر ماهوى در بخش‏ هاى اقتصادى و معیشتى از یک طرف و ورود اتومبیل به عرصه‏ هاى شهرى، موجبات از هم گسیختگى کالبدى بازار و در بعضى موارد نابودى کامل آن را فراهم نمود. بازار سنتى شهرکازرون که روزگارى به خاطر صنایع دستى و محلى از اعتبار برخوردار بوده در گذر زمان با فراز و نشیب‏ هاى فراوانى مواجه شده ولى، کماکان به حیات خود ادامه مى‏ دهد. این نوشتار مرورى است برنقش و جایگاه بازار کازرون و سیرتحول آن از گذشته تا امروز.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kazeroon's Traditional Market from the Past to Today

نویسندگان [English]

  • Ali Soltani
  • Behnam Moghani Rahimi

School of Art and Architecture of University of Shiraz

چکیده [English]

Bazaar has been one of the main elements of Iranian city and practically its beating heart. Bazaar is not only a place of trade and commodity exchange, but also a space for the emergence of social connections as well as a place for vital collective decision-making in the event of necessity. The transformation in the economic sectors and livelihood on the one hand, and the entry of cars into urban areas on the other, caused the physical collapse of the bazaar and, in some cases, its complete destruction. The bazaar of the city of Kazerun, which has once enjoyed a reputation for hand-made and local industries, has gone through many vicissitudes over time, but continues to survive. This article is an overview of the position of the bazaar of Kazerun from the past to this day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Market
  • Handicrafts
  • Physical transformation
  • Kazeroon
1- ابن‏بلخى، فارسنامه، 1343، به اهتمام گاى لیسترانج، دنیاى کتاب، تهران.
2- استخرى، المسالک و الممالک، 1368،چاپ قاهره .
3- انصاف پور، غلامرضا، 1363، ایران و ایرانى، زوار، تهران.
4- پیرنیا، محمدکریم، 1372، آشنایى با معمارى اسلامى ایران، دانشگاه علم و صنعت.
5- جبارى، مینا، 1379، همیشه بازار، انتشارات آگاه .
6- سلطان زاده، حسین،1365، بازارها در شهرهاى ایران، از کتاب شهرهاى ایران جلد2، گردآورنده محمدیوسف کیانى.
7- شفقى سیروس،1381، جغرافیاى اصفهان، دانشگاه اصفهان.
8- شفقى، سیروس،1380، تحلیل فضایى-کالبدى بازار اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره60.
9- شفقى سیروس، 1378، مقدمه‏اى بر شناخت شهرهاى اسلامى، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
10- صداقت کیش، جمشید، 1365، تاریخچه صنعت گیوه‏دوزى در ایران، نشریه بخش تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه شیراز.
11- عقیلى، عبداللّه، 1361، فردوس المرشدیه، مجله آینده، شماره8.
12- فلامکى، محمد منصور،1365، باز زنده‏سازى بناها و شهرهاى تاریخى، دانشگاه تهران.
13- مظفریان، منوچهر، 1373، کازرون در آیینه فرهنگ ایران، نوید شیراز.
14- منصورى، على، 1376، تحلیل جغرافیایى جاذبه‏هاى توریستى شهرستان کازرون، پایان نامه کارشناسى ارشد جغرافیا.
15- نظریان، اصغر،1374، جغرافیاى شهرى ایران، پیام نور.
16- نوردن، هرمان، 1356، زیرآسمان ایران، سیمین سمیعى، دانشگاه تهران.