دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: فناورى لیدار(LIDAR) (1) در تأمین اطلاعات شهرى مورد نیاز برنامه ‏ریزى شهرى

مهدی مدیری

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 2-8

چکیده
  مدل سازى و کنترل مستمر کیفیت محیطى شهرى (نظارت برمحیط زیست شهرى)، نیازمند اطلاعات به روز و پیوست ه‏اى در ارتباط با مدل توزیع حرارت، آلودگى‏ ها، جمعیت، امنیت، صنعت و مدیریت حوادث است. دورکارى دانشى است که با استفاده از یک سرى اندازه‏ گیری هاى از فاصله دور بدون هیچگونه تماس فیزیکى، اطلاعات مفید و قابل استفاده‏ اى را متناسب با عرصه‏ ...  بیشتر

وحدت جهان اسلام عوامل مؤثر در ایجاد همگرایى (قسمت دوم)

سید یحیی صفوی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 9-15

چکیده
  موضوع همگرایى در جهان اسلام و نیاز به اتفاق نظر میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامى در عصر حاضر است. وحدت مسلمانان در حال حاضر که جهان اسلام در حساس ‏ترین مراحل حیات خود قرار دارد، از اصلى‏ ترین ایده‏ ها و راه‏ حل‏ هاى پیشنهادى براى رویارویى با چالش‏ هاى پیش رو است. وحدت اسلامى امرى است که همواره در تاریخ تفکر سیاسى ...  بیشتر

نقش انسان در تغییرات محیط طبیعى

مهدی مومنی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 16-21

چکیده
  در قسمت اعظم کره زمین، چشم اندازى که اکنون در معرض دید است عمدتا مصنوع تفکر و ساخته و پرداخته دست انسان است. برخورد و اثر انسان در محیط طبیعى به طور روزمره و آشکار فضاهاى جغرافیایى را دگرگون ساخته است. اثر تجمعى جمعیت انسانى در طول زمان و به ویژه با استفاده از تکنولوژى در دهه‏ هاى پایانى قرن بیستم این تغییرات را بسیار سریع نموده است. ...  بیشتر

جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى

احمد پور احمد؛ رحمان جهانی دولت آباد

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 22-28

چکیده
  موضوع کانونى مقاله حاضر تأثیرات جهانى شدن برساختار شهرهاى کشورهاى اسلامى و به طور خاص ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى این شهرها است. در این مقاله، بعد از ارائه مقدمه ‏اى در باب فرایند جهانى شدن و ویژگی های آن، تأثیرات این فرایند بر هرکدام از ابعاد فوق مورد بررسى قرار گرفته است. از جمله مهم ترین تأثیرات جهانى شدن برساختار اجتماعى ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت سوم) رژیم حقوقى فضا

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 29-34

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏هاى فضایى کشور، حوزه‏ هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 35-41

چکیده
  خاک یکى از مهم ‏ترین عوامل تولید است که در زندگى اقتصادى و اجتماعى انسان تأثیر بسیار دارد. سطح زمین عموما به وسیله خاک و نهشته‏ هاى سطحى پوشیده شده است. فرسایش خاک یکى از مهم‏ ترین مسایل و مشکلاتى است که امروزه با آن مواجه هستیم. بهره ‏بردارى‏ هاى روزافزون و عدم مدیریت صحیح انسان بر محیط طبیعى تأثیر زیادى بر تشدید روند تخریب ...  بیشتر

بازنگرى در نقش و عملکرد فضاهاى سبز و باز در مدیریت بحران شهر بروجن (نارسائى ‏ها و مشکلات)

مسعود تقوایی؛ حمید رضا حکیمی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 42-49

چکیده
  بحران‏ هاى شهرى پس از حوادث غیرمترقبه بالاخص زلزله از مسائل مبتلابه جوامع شهرى بوده و با تمرکز جمعیت در نقاط شهرى و انباشت فعالیت و سکونت در آن‏ها، هر روز از اهمیت بیشترى برخوردار مى‏ گردد. امروزه «برنامه‏ ریزى پیش از بحران» یکى از سه حوزه فعالیتى است که در دستور کار 21 در خصوص توسعه برنامه ‏ریزى و مدیریت اسکان بشر در نواحى ...  بیشتر

توسعه یک سیستم شبیه ‏ساز براى دستیابى به شماى کلى شبه ماهواره ‏ها در محیط شهرى

اسداله حقیقت؛ رحیم سرور؛ مهران رضائی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 50-53

چکیده
  از زمان پرتاب اولین ماهواره تعیین موقعیت جهانى، نیاز به درستى بیشتر و کاربرد وسیع ‏تر به طور مستمر در حال افزایش است. بویژه یکى از نگرانى‏ هاى ناوبر نیاز به تعیین موقعیت مستمر به روش «بى سیم» با درصد اطمینان بالاتر در مناطق شهرى است. متأسفانه مناطق کور شهرى قطب مخالف دقت در سیستم تعیین موقعیت هستند به این دلیل که در میدان رؤیت ...  بیشتر

کویر یا بیابان

محمدرضا اصغری مقدم

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 54-56

چکیده
  بیابان و کویر دو کلمه آشنا براى ایرانیان است که متأسفانه اکثر مردم و در اکثر موارد معنى واقعى آن‏ها را نمى‏ دانند و غالبا آن‏ها را بصورت مترادف هم در نظر مى‏ گیرند. در حالیکه این دو از نظر شرایط ایجادشان فرایندهاى تأثیرگذارشان و شرایط فعلی شان با هم تفاوت دارند. بطورى که مى ‏توان گفت بیابان ‏ها پدیده ‏هاى جغرافیایى - اقلیمى ...  بیشتر

بازار سنتى کازرون از گذشته تا امروز

علی سلطانی؛ بهنام مغانی رحیمی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 57-59

چکیده
  بازار یکى از عناصر اصلى شهر ایرانى و به مثابه قلب تپنده آن بوده است. بازار نه تنها محل داد و ستد و مبادلات کالا بوده، بلکه فضایى جهت شکل ‏گیرى ارتباطات اجتماعى و نیز مکانى ‏براى ‏تصمیم‏ گیرى‏ هاى جمعى حیاتى در مواقع لزوم بوده است. دگردیسى و تغییر ماهوى در بخش‏ هاى اقتصادى و معیشتى از یک طرف و ورود اتومبیل به عرصه‏ هاى شهرى، ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل آمارى توفان هاى تندرى و گرد و خاک وزیده شده در طى دوره آمارى 2004-1990 در استان همدان(1)

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 60-66

چکیده
  بادهاى شدید تحت عنوان توفان نام گذارى شده‏ اند که به شکل ‏هاى متفاوتى و با سرعت زیاد براى مدت کوتاهى مى ‏وزند و معمولاً با هواى ناپایدار همراه هستند. اگر هواى ناپایدار رطوبت داشته باشد توفان رعد و برق (تندرى) و اگر خشک باشد توفان گردوخاک ایجاد مى‏شود (علیجانى، 1379). عمده توفان‏هاى تندرى در تمام ایستگاه هاى استان همدان در فصل بهار ...  بیشتر

استراتژى ایجاد «شبکه منطقه‏ اى» به منظور تقویت پیوندهاى میان شهر و روستا دستور کارى براى پژوهش‏ هاى سیاست گذارى با اشاره به کشور اندونزى (قسمت دوم)

غلامرضا لطیفی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 67-77

چکیده
  تدوین استراتژى شبکه ‏ى منطقه‏ اى براى ایجاد پیوندهاى متقابل میان شهر و روستا، دستورالعملى است براى تحقیقات بیشتر در زمینه ارائه خط مشى مناسب با تأکید بر کشور اندونزى. در نوشته‏ ى حاضر کوشیده شده براى حل مشکل عدم ارتباط مزمن میان نظریه ‏ها و برنامه‏هاى توسعه‏ ى روستایى و شهرى، استراتژى شبکه‏ ى منطقه ‏اى که تحلیل‏ هاى ...  بیشتر

بهره‏ گیرى از سیستم خبره و GIS دینامیک در هدایت آنى ترافیک تهران با توجه به وضعیت آلودگى هوا

ناهید سجادیان؛ مهیار سجادیان

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 78-83

چکیده
  تهران از آلوده ‏ترین شهرهاى جهان از نظر آلودگى هوا محسوب مى‏ گردد و طبق بررسى‏ ها حدود 70 درصد از این آلودگى ناشى از حمل و نقل و ترافیک مى‏ باشد. هم اکنون در جهت پایش ترافیک از چراغ ‏هاى راهنمایى و رانندگى و تجهیزات مربوطه و ایستگاه هاى سنجش آلودگى هوا استفاده مى‏ گردد. امّا مشکل این است که این سیستم‏ ها فاقد آنى بودن لازم هدایت ...  بیشتر

برنامه‏ ریزى اقتصادى - اجتماعى در روستاهاى ایران (مطالعه ‏ى موردى: بخش مرکزى شهرستان گناباد)

اصغر ضرابی؛ یونس غلامی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 84-91

چکیده
  تغییرات اجتماعى، اقتصادى دهه‏ هاى اخیر عدم تعادل منطقه ‏اى و تمرکز بیش از حد امکانات در بعضى نقاط و محرومیت دیگر نقاط را در پى داشته است، براى رفع این مشکل ما احتیاج به برنامه‏ ریزى در سطح ناحیه‏ اى و منطقه ‏اى داریم که هدف از آن ارائه الگوى مناسب براى توزیع متعادل خدمات با توجه به جمعیت سکونتگاه ها یا تعادل فضایى در ناحیه است. ...  بیشتر

تحلیل تصادفات جاده ‏اى با رویکرد اقلیمى (مطالعه موردى: جاده اهواز- سوسنگرد)

حسین عساکره؛ محمد سواری

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، صفحه 92-96

چکیده
  طبق آمار موجود هر ساله هزاران نفر در تصادفات جاده‏ اى جان خود را از دست داده و یا معلول مى‏ گردند. عوامل متعددى ممکن است در بروز تصادفات نقش داشته باشند که از جمله این عوامل به مشکلات ناشى از طراحى هندسى جاده، شرایط محیطى و عوامل انسانى اشاره نمود. از میان عوامل محیطى که ایمنى و پایدارى حمل و نقل را تحت تأثیر قرار مى‏ دهند مى ‏توان ...  بیشتر