دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
قلم، سطر و اثر

مهدی مدیری

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 2-33

چکیده
  زمانى انسان وسعت زمین را محدود به منطقه دید خودش مى‏ دانسته و در هر جا به دنیا آمده و در هر غار یا بیقوله ‏اى که مى‏ زیسته تمام عمر خود را در همان جا مى‏ گذارنده است و شاید صدها هزار سال دانش او درباره جهان پیرامونش از همین تجاوز نکرده است. تا اینکه با رشد نیروى فکرى و به کارگیرى دست خود در شکل دادن به سنگ و پى بردن به راه ‏هایى براى ...  بیشتر

اثرات مثبت و منفى فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایى

آئیژ عزمی؛ مجتبی قدیری معصوم

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 34-41

چکیده
  امروزه نوآورى‏ هاى متنوع و مختلفى به بازار راه پیدا کرده ‏اند که فناورى اطلاعات و ارتباطات را مى‏ توان از جمله این نوآورى‏ ها دانست. روستاها نیز به عنوان بخشى از جامعه کشور به جهت حساسیت‏ هایى که نسبت به نوآورى‏ هاى جدید همواره نشان داده‏ اند، حساس بوده‏ اند. از جمله این گونه نوآورى ‏هایى که به روستاها ارایه شده فناورى ...  بیشتر

آب‏ هاى جوان

زکیه حیدری؛ حسین صرامی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 42-44

چکیده
  آب جوان (ژوونیلJuvenile) یکى از انواع آب ‏هاى زیرزمینى مى‏ باشد که از طریق سرد شدن بخار آب ماگمادر پوسته جامد زمین پدید مى‏ آید. این آب نخستین بار توسط زوس (Suss) زمین‏ شناس اتریشى بیان گردید و تا کنون ذخیره قابل ملاحظه‏ اى از این آب گزارش نشده است. هر ساله بر اثر فعالیت آتش فشانى درونى و بیرونى مقدارى آب وارد چرخه آب‏ شناسى مى‏ شود. ...  بیشتر

ساختار فضا (قسمت اوّل)

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 45-47

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ‏ى فضا در کشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى ‏نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت هاى فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویربردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

راهکارهاى بررسى و تحلیل تغییرات کاربرى اراضى با تأکید بر سنجش از دور و با تحلیل کاربرى بر روى ناحیه گرگان

مجید ولی شریعت پناهی؛ سید رحیم مشیری؛ علیرضا استعلاجی؛ شکراله محمدی؛ جمیله فتوحی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 48-52

چکیده
  هدف اصلى این تحقیق، اهمیت تغییرات کاربرى اراضى شهرستان گرگان با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور مى‏ باشد. در واقع سنجش از دور در بسیارى از زمینه ‏هاى علمى و تحقیقاتى کاربردهاى گسترده ‏اى دارد. امکان تصویربردارى دوره ‏اى مرتب و نیز امکان ارسال بى وقفه تصویرهاى ماهواره‏اى دو عامل بسیار مهم در استفاده از اطلاعات ماهواره‏ا ...  بیشتر

بررسى قابلیت هاى ژئوتوریستى ناحیه ‏ى مرنجاب

رضا خیرخواه آرانی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 53-59

چکیده
  گردشگرى در دنیاى امروز با اهداف و مقاصد مختلفى نظیر تبادل اطلاعات و فرهنگ، زیارت، افزایش علم و آگاهى نسبت به جوامع پیشین و گذران اوقات فراغت دنبال مى‏ شود و در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و بین‏ المللى هر روز جایگاه والاترى مى‏ یابد. یکى از شاخه ‏هاى مهم توریسم که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، ژئوتوریسم است. در واقع ژئوتوریسم ...  بیشتر

ارزیابى و تحلیل منحنى‏ هاى شدّت، مدّت و فراوانى بارندگى گرمسار به روش IDF

امید بینش؛ علی پناهی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 60-63

چکیده
  ایران در کمربند نواحى خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و با توجه به موقعیت جغرافیایى خاص خود داراى نوسانات شدید بارندگى به ویژه در مناطق خشک مى‏ باشد که بررسى رفتارهاى آن جهت عملیات آبخیز، تخمین سیل طراحى و....ضرورى مى‏ باشد. در این تحقیق جهت بررسى شدت - مدت - فراوانى بارندگى از روش IDF استفاده شده است که این منحنى میزان شدت بارش در ...  بیشتر

سکونتگاه ‏هاى غیررسمى و برنامه ‏ریزى‏ هاى اجتماع محور با تأکید بر کلان شهر تهران

سید محمد هادی ایازی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 64-73

چکیده
  براساس مطالعات سازمان ملل «اسکان غیررسمى» چالش اصلى هزاره سوم خواهد بود و پیش بینى شده است که تا سال 2020 رقم کل ساکنین اسکان غیررسمى جهان تقریبا به یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر افزایش خواهد یافت. گسترش سریع شهرها در سراسر جهان با رشد سریع سکونت گاه‏ هاى غیررسمى همراه بوده است. رشد بى رویه این سکونت گاه ‏ها ضمن برهم زدن مبلمان ...  بیشتر

کاربرد مطالعات آب و هواشناسى در تخمین آب مورد نیاز گیاهان زراعى (مطالعه موردى: منطقه تبریز)

سید حسین میرموسوی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 74-77

چکیده
  یکى از مهم‏ ترین مشکلات موجود در زمینه فعالیت‏ هاى زراعى کمبود آب یا مسائل مربوط به منابع آب مى‏ باشد.در این زمینه تنها کشورهایى توانسته‏ اند براین مشکلات فائق آیند که از روش ‏هاى علمى، در تأمین آب مورد نیاز گیاهان زراعى استفاده نموده ‏اند. در این مطالعه سعى شده است تا کاربرد مطالعات آب و هواشناسى در تخمین آب مورد نیاز گیاهان ...  بیشتر

بررسى پتانسیل‏ هاى توریستى شیراز و ارائه راهکارهایى به منظور تقویت آن

محمود مهدی نژاد؛ بهنام مغانی رحیمی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 78-82

چکیده
  وقوع انقلاب صنعتى و به تبع آن پیدایش شهرنشینى لجام گسیخته، چنان تراکمى از جمعیت ماشین، آهن و...را در شهرها بوجود آورد که ساکنان این مکان ها را از لحاظ روحى و جسمى با مشکلات بى شمارى مواجه ساخت. از طرف دیگر گسترش و توسعه حمل و نقل چنان سریع و ناگهانى بوده که مقوله دهکده جهانى را محقق و توریسم را به یک صنعت مهم و اثرگذار که مى‏ تواند منشاء ...  بیشتر

مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 83-85

چکیده
  تجربه شهرهاى جدید درایران داراى سابقه طولانى است. شهرهایى همچون آبادان، شوشترنو، زاهدان، نوشهر و انواع شهرهاى صنعتى ازاین جمله ‏اند. راهبرد شهرهاى جدید در پى تصویب هیئت وزیران درسال 1365 آغاز گردید و مسئولیت ایجاد و احداث این شهرها به شرکت هاى عمران محول گردید. اما سیاست مکانیابى شهرهاى جدید در کشور ما از شرایط مطلوبى برخوردار نیست ...  بیشتر

استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علیرضا متکان؛ وحید بابازاده

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 86-93

چکیده
  در این تحقیق روشى جهت استخراج قوانین فازى مؤثر و قابل تفسیر از داده ‏هاى GIS با استفاده از سیستم عصبى - فازى ارائه شده است. مدل فازى جهت رسیدن به دقت و تفسیرپذیرى بالا از سه مرحله عبور کرده است. در مرحله اول وزن‏ هاى اولیه شبکه عصبى - فازى با استفاده از الگوریتم خوشه ‏بندى FCM به دست آمد. به منظور طبقه‏ بندى دقیق داده‏ هاى آموزشى در ...  بیشتر

ماه بدر و آسمان صاف؟

مظفر کاظمی زاد

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، صفحه 94-96

چکیده
  این فرضیه که هوا بوسیله پدیده ماه کامل تحت تأثیر قرار مى‏ گیرد، از نقطه نظر پوشش ابرى مورد بررسى قرار گرفت. تحلیل آمارى داده ‏هاى 44 ساله نشان داد که بین آسمان صاف و ظهور ماه کامل (بدر) ارتباط ظاهرى وجود ندارد.  بیشتر