نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم ‏شناسى

2 عضو هیأت علمى گروه جغرافیاى دانشگاه اصفهان

چکیده

آب جوان (ژوونیلJuvenile) یکى از انواع آب ‏هاى زیرزمینى مى‏ باشد که از طریق سرد شدن بخار آب ماگمادر پوسته جامد زمین پدید مى‏ آید. این آب نخستین بار توسط زوس (Suss) زمین‏ شناس اتریشى بیان گردید و تا کنون ذخیره قابل ملاحظه‏ اى از این آب گزارش نشده است.
هر ساله بر اثر فعالیت آتش فشانى درونى و بیرونى مقدارى آب وارد چرخه آب‏ شناسى مى‏ شود. این آب را چون براى اولین بار وارد این چرخه مى‏ شود «آب جوان» مى‏ نامند. در حال حاضر مقدارآب جوان که به آب‏ هاى موجود در کره زمین اضافه مى‏ شود، (براساس میزان فعالیت آتشفشان) یک دهم کیلومتر مکعب برآورد کرده ‏اند. هر چند میزان این آب کم است اما با توجه به نقش بسیار مهمى که در زندگى بشر ایفا مى‏ کند و با توجه به کمبود آب در زمان فعلى، باید توجه بیشترى به آن شود.
آب‏ هاى عمقى (یا سنتز شده و بکر) از آن دسته آب‏ هایى هستند که از اعماق بسیار زیاد زمین منشأ گرفته و مى ‏توانند حاصل بخار آخرین مرحله ماگمایى مذاب درون زمین باشند که با تظاهرات آتشفشانى در ارتباط، و از آن دسته آب‏ هایى هستند که بین طبقات زمین از قدیم باقى مانده و در بعضى نقاط، خصوصا در هنگام حفارى ‏هاى نفتى به آن‏ ها برخورد شده بنابراین آب‏ هاى جوان آب هایى هستند که داراى منشأ عمیق بوده از ترکیب هیدروژن و اکسیژن و با سخت شدن مواد مذاب درونى و بیرونى به وجود مى‏ آیند. این آب‏ ها غالبا سازنده اولیه آب‏ هاى گرم معدنى عمیق نیز هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Juvenile Waters

نویسندگان [English]

  • Zakyyeh Heydari 1
  • Hossein Saraami 2

1 Master of Climatology

2 Member of Faculty of the Department of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

 
Juvenile water is one type of underground waters that is formed by cooling of magmatic water vapor in the solid crust of the Earth. This water was first mentioned by Austrian geologist Suss, and so far no significant reservoir of this water has been reported.
Every year, due to internal and external volcanic activity, some water enters the water cycle. This water is referred to as "juvenile water" because of its first entrance into water cycle. Currently, the amount of juvenile water added to the total water available on the planet due to volcanic activity is estimated to be one tenth of one kilometer cubed. Although the amount of this water is low, but given the very important role that water plays in human life and the lack of water at the present time, more attention should be paid to it.
Deep water (or synthesized and pure) is one of those kinds of waters that originate from very great depths of the earth and can be the result of the steam of the last stage of molten magma in the earth associated with volcanic manifestations, and from those waters that have long remained between the earth's levels, and are found in some places, especially during oil drilling. Therefore, juvenile waters have deep origin, and are formed through the combination of hydrogen and oxygen and with the hardening of Inner and outer melting materials. These waters are often the primary producers of deep warm mineral water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • juvenile water
  • volcanic water
  • Magma
  • Water cycle
1- اسدیان، خدیجه(1365) جغرافیاى دیرینه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
2- پوستل ساندرا (1373) آخرین واحد، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، امین علیزاده، جهاد دانشگاهى مشهد.
3- جدارى عیوضى، جمشید (1377) جغرافیاى آب‏ها، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
4-صداقت، محمود(1365) آب‏هاى جوان، رشد آموزش زمین‏شناسى، شماره6، وزارت آموزش و پرورش تهران.
5- علیزاده، امین (1374)اصول هیدرولوژى کاربردى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
6- غفورى، محمدرضا؛ مرتضوى، سیدرضا (1367) آب‏شناسى، انتشارات دانشگاه‏تهران.
7- کاره فرانسوا(1368)، اقیانوس‏ها، ترجمه محمود مصاحب، آموزش انقلاب اسلامى تهران.
8- کیث تاد، دیوید (1353)هیدرولوژى آب‏هاى زیرزمینى، ترجمه، عبدالرزاق زراقى و قهرمان، قدرت نما، انتشارات فرانکلین، تهران.
9- ولایتى، سعدا...(1383) جغرافیاى آب‏ها، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد.
10- ویست، راجرد (1369) شناخت آب‏هاى زیرزمینى ترجمه هرمز پازوش، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
11- موحد دانش، على اصغر(1368)، مقدمه‏اى بر هیدرولوژى، انتشارات عمیدى، تهران.