نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ( مترجم)

چکیده

تدوین استراتژى شبکه ‏ى منطقه‏ اى براى ایجاد پیوندهاى متقابل میان شهر و روستا، دستورالعملى است براى تحقیقات بیشتر در زمینه ارائه خط مشى مناسب با تأکید بر کشور اندونزى. در نوشته‏ ى حاضر کوشیده شده براى حل مشکل عدم ارتباط مزمن میان نظریه ‏ها و برنامه‏هاى توسعه‏ ى روستایى و شهرى، استراتژى شبکه‏ ى منطقه ‏اى که تحلیل‏ هاى موجود به موضوع پیوستگى و وابستگى متقابل میان روستا و شهر توجه دارد، معرفى گردد. براى تشریح بیشتر این استراتژى چند مثال در مورد شرایط منطقه ‏اى اندونزى ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategy for Creating a "Rregional Network" to Strengthen Inter-City and Village Links An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia (Part II)

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Latifi

Member of the Faculty of Allameh Tabataba'i University (Translator)

چکیده [English]

Developing a regional network strategy to build city-village interactions is a guide for further research on providing an appropriate policy with an emphasis on Indonesia. In this paper, we try to solve the problem of chronic non-communication between rural and urban development theories and plans by introducing a regional network strategy that considers the existing analyses of the issues of continuity and interdependence between villages and cities. To illustrate this strategy a number of examples concerning Indonesian regional conditions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Network
  • Indonesia
  • City and Village
  • Strategy
  • Regional Development